Proč naše země nebohatne a jak bojovat proti korupci

Proč naše země nebohatne a jak bojovat proti korupci

21.01.2013 Podle poslední analýzy i doporučení nejen českých ekonomů je problémem byrokratická buzerace špatně placených a málo výkonných úředníků a daňově nepředvídatelné a korupcí prorostlé podnikatelské a politické prostředí.

Dokonce podle poslední zprávy Social Watch se naše země řítí do smrtící spirály, protože až stovky miliard korun ztrácíme korupcí či daňovými úniky, nezodpovědností státních zaměstnanců i politiků a lhostejností vrcholného managementu. Korupce je závažný makroekonomický problém, protože pokud by se ji podařilo snížit, pak stát bude mít dostatek financí na zdravotnictví, školství i sociální péči.

Je legitimní demokraticky vedený politický zápas mezi pravicí a levicí o míře společenské solidarity a přerozdělování celospolečenského výnosu. A také boj o rozsah a kvalitu veřejných služeb, chcete-li o velikost sociálního státu. Problémem ovšem je, kolik peněz se vlastně ztrácí v soukromých kapsách či pokladnách těch, kteří rozhodují. A o kolik peněz přichází veřejné rozpočty díky různým daňovým rájům, akciím na doručitele či šedé ekonomice.

Český stát vybírá ročně kolem 40% HDP. Tato částka stačí na provoz slušně fungujícího sociálního státu. Ovšem pokud se z ní nekrade.

Osobně jsem přesvědčen, že k boji proti korupci a klientelismu je nutno konečně přijmout zákon o státní a veřejné službě a nový zákon o financování politických stran. Tím prvním se stanoví jasná zodpovědnost úředníků za svá chování a jednání. Tím druhým se musí výrazně omezit či zakázat netransparentní firemní či soukromé dary, anonymní předvolební akce a musí se zvýšit veřejná kontrola financování politiky jako takové. Součástí by měla být i trestně právní zodpovědnost zaměstnanců či vrcholných představitelů politických stran.  

Druhým opatřením je zvýšení kontroly podnikatelských subjektů finančními orgány, zavedení registračních pokladen, zrušení anonymních akcií a znemožnění firmám, zdaňovaných ve finančních rájích přístup k veřejným prostředkům. Doplňujícím opatřením je zákon o lobbingu, zákon o majetkovém přiznání těch, kteří rozhodují o veřejných financí,změna trestního zákoníku ve prospěch oznamovatelů korupčního chování či zkvalitnění činnosti orgánů činných v trestním řízení. Prostě nastal čas konat v zájmu občanů a České republiky.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu