Přešlapování a otálení s řešením problémů v ČD Cargo zvyšuje nejistotu. Hrozí plíživá privatizace?

Přešlapování a otálení s řešením problémů v ČD Cargo zvyšuje nejistotu. Hrozí plíživá privatizace?

20.02.2013 „Liknavost a otálení ministra dopravy Stanjury je alarmující. Přestože o krizovém stavu v ČD Cargo ví již od svého nástupu, neučinil dosud vůbec nic. Zvyšuje tak jen nejistotu v ČD Cargo a enormně vzrůstají i obavy z rozdělení tohoto státního podniku a plíživé privatizace jeho výdělečné části,“ říká stínový ministr dopravy za ČSSD a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Obdobný scénář totiž pod dohledem pravicových vlád již proběhl v několika státních podnicích. Nasvědčuje tomu i to, že první signály o dramatické situaci v ČD Cargo se objevily již před rokem a členové managementu - ministři ani jejich náměstci na to dosud adekvátně nereagovali a jen přihlíželi, jak se kdysi zisková firma, rychle propadá ve všech ekonomických ukazatelích.

Podle ČSSD je nutné okamžitě připravit Národní plán podpory železniční přepravy, se zvláštním důrazem na podporu nákladní dopravy. Podpora se nesmí týkat jen státního podniku, ale všech provozovatelů dopravy na kolejích. „Sleva poplatku za dopravní cestu je prvním krokem. Je to však jen krátkodobé řešení, které samo o sobě záchranu dominantního dopravce nákladu po kolejích nepřinese. Je nutné připravit urychleně dlouhodobé řešení. Strategii, které stabilizuje situaci nejen v ČD Cargo, ale v železniční dopravě obecně,“ tvrdí Chovanec. Podle něho je například nutné zohlednit nárůst energií, ekologických daní a dalších vstupů, které se výrazně promítají do cenové politiky, a zároveň  celkově optimalizovat přepravu po kolejích.

ČSSD opakovaně vyzývá ministra Stanjuru k bezodkladnému řešení dramatické situace v ČD Cargo. Pouhá verbální podpora je však v tomto případě naprosto nedostatečná. Je nutný aktivní přístup ministerstva, který bude znamenat jasnou strategii pro management tohoto státního podniku a přinese zároveň uklidnění pro tisíce zaměstnanců a jejich rodiny. „Bez nezbytných kroků, které musí učinit stát, hrozí, že bude postupně utlumena železniční přeprava jednotlivých zásilek, které ČD Cargo provozuje jako jediná společnost v ČR. To by znamenalo nejen přesun nákladu ze železnice na silnici, ale především hromadné propouštění a následně i postupnou likvidaci řady lokálních železničních tratí,“ doplňuje Chovanec.

 

Milan Chovanec

  • Hejtman Plzeňského kraje
  • Stínový ministr dopravy