Premiérova laciná póza pod tlakem evropské agendy

Premiérova laciná póza pod tlakem evropské agendy

26.06.2012 Návrh financování výzkumu, vývoje a inovací je dalším krokem a důkazem nekompetentního vládnutí Nečasovy vlády.

   Premiér pod tlakem evropské agendy vykládá, že rozvoj inovací je prioritou vlády, ale konkrétní kroky, zejména peníze směřující do oblasti výzkumu ho usvědčují z toho, že je to jen póza. 

    Zločinem na schopnosti vytvářet dobré výsledky výzkumných pracovišť v ČR a jejich zapojení do mezinárodních projektů a spolupráce v mezinárodních týmech, je skokové snížení institucionálního, ale u některých pracovišť i účelového financování, pro rok 2013. Návrhy navíc nejsou podloženy žádnou veřejně dostupnou analýzou, zdůvodněním ani představou budoucího vývoje, ke kterému tato opatření směřují. To kritizují i vědecká pracoviště sama a nevládní organizace v této oblasti. Kdyby je někdo vycucal z křišťálové koule, možná by lépe odpovídaly potřebám rozvoje nejen českých výzkumných pracovišť, ale i našeho hospodářství.

     Tyto a takto připravené návrhy, které dnes odsouhlasila vláda, jsou jen dokladem toho, že vláda pracuje pouze ad hoc a na základě systému pokus – omyl. To je ale naprosto zhoubné a destruktivní pro systémy, které potřebují k dosažení dobrých výsledků stabilitu a předvídatelnost a to v dlouhých časových úsecích. (Skutečně světové objevy nejen českých vědců byly výsledkem práce týmů za dlouhá desetiletí.) To platí nejen pro základní, ale i průmyslový a aplikovaný výzkum.

     Naprosto proti mezinárodním zkušenostem a zvyklostem ve vyspělých zemích je nevyvážený poměr mezi institucionálním a účelovým financováním. Snaha veškeré financování výzkumných pracovišť zajišťovat pouze soutěžemi bez odpovídajícího strategického rámce a hodnotících kritérií, grantovými schématy a ad hoc dotacemi vede podle mezinárodních zkušeností k rozpadu vědecko výzkumného potenciálu země a odlivu významných vědeckých kapacit. To je návrhem financování v oblasti vědy pro následující léta ještě posíleno významným snížením financí (o 50 mil. Kč v r. 2013) např. v kapitole ministerstva průmyslu a obchodu na mezinárodní spolupráci ČR a odebrání těchto financí pro všechny další subjekty.

   Omezení možnosti navazovat mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací by mělo být kvalifikováno jako vlastizrada nebo prostě sabotáž. Znamená to totiž zamezení přístupu k nejnovějším světovým vědeckým poznatkům, technologiím, možnosti profesionálního růstu našich vědců a v konečném důsledku zaostávání českého výzkumu a české společnosti obecně.

  Vyzývám proto vládu, aby přehodnotila svůj přístup k oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nekompetentním omezováním finančních prostředků a v rozporu se svými proklamacemi nelikvidovala výzkumná pracoviště skokovým snížením financí do této oblasti. V zájmu zachování vědeckovýzkumného potenciálu země potřebného k rozvoji znalostní ekonomiky, hospodářského růstu a zaměstnanosti, které lze v našich podmínkách postavit pouze na rozvoji nových technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou, je minimálně zachování úrovně financování na schválené výši roku 2012.  Budoucí sociální a hospodářský růst, který je v zájmu všech občanů země, pak není možný, pokud tato oblast nebude významným způsobem stabilizována a podporována.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum