Premiér B. Sobotka: Přeji všem občanům úspěšný a šťastný rok 2015!

Premiér B. Sobotka: Přeji všem občanům úspěšný a šťastný rok 2015!

02.01.2015 Rád bych popřál všem občanům do nového roku 2015 hodně zdraví, osobních úspěchů, životního optimismu, energie a pohody. Vláda bude usilovat o to, aby i v roce 2015 byla naše země místem politické stability a hospodářského růstu.

V roce 2014 se podařilo nové vládní koalici přinést do naší země politické a sociální uklidnění, splnit řadu volebních závazků a prosadit pozitivní změny, které zlepšily vyhlídky do budoucna. Jsem rád, že se vláda těší neobvykle vysoké důvěře veřejnosti a lidé oceňují fakt, že se vládní koalice zbytečně nehádá, intenzivně pracuje, vede sociální dialog, řeší problémy fungování státu a není zatěžována skandály.

Se stejným nasazením chci pracovat na zlepšování života v naší zemi a prosazování programových cílů vlády i v roce 2015. Před námi stojí důležité úkoly strategického charakteru – jedná se zejména o podporu hospodářského růstu, zahájení čerpání nových evropských fondů, dokončení prací na zrušení nepovedeného druhého penzijního pilíře, prosazení zákona o sociálním bydlení, zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví, zákona o prokazování původu majetku nebo zákona o elektronické evidenci tržeb, který by měl zásadné zlepšit výběr daní.

Hned na začátku roku bude vláda jednat o energetické koncepci, která je z českého i mezinárodního pohledu jedním z klíčových dokumentů pro další rozvoj České republiky. V roce 2015 také vstoupí v plnou účinnost zákon o státní službě, který je klíčovým nástrojem pro profesionální a transparentní státní správu, která slouží svým občanům. Vláda bude v souladu se schváleným Akčním plánem dále podporovat hospodářský růst a zaměstnanost prostřednictvím podpory investic, garantováním důstojných pracovních podmínek i prostřednictvím postupného navyšování minimální mzdy. O všech klíčových změnách, které bude vláda připravovat, jsme připraveni vést debatu se sociálními partnery, občanskou společností i opozicí.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády