Předvolební zamyšlení

Předvolební zamyšlení

08.10.2012 Tak tu máme po čtyřech letech volby do krajských zastupitelstev. Možná, že právě proto, že důvěra veřejnosti vůči politickým stranám i jednotlivým politikům klesla na historické minimum, se objevilo ve Zlínském kraji několik volebních formací, které usilují o důvěru občanů. Zřejmě spoléhají, tak jako řada českých novinářů, na krátkou paměť spoluobčanů. Já osobně věřím v uvážlivost a smysl pro odpovědnost voličů ze Zlínského kraje. Přesto si dovolím pár poznámek v mém předvolebním zamyšlení.

Nejsem a nikdy jsem nebyl nekritický při pohledu na doposud nedořešené problémy našeho kraje, ať již se jedná o problémy s nezaměstnaností, sociálními službami, podfinancované zdravotnictví, nízké mzdy či špatné dopravní napojení. Jsem si však vědom, jako politik kraje, že je nutno přicházet nejen s kritikou, ale zejména s řešením. A tady při pohledu na některé nově vytvořené předvolební formace jsem zklamán. Ať již z důvodu scházejícího politického programu či z jednotlivých kandidátů, reprezentující daná volební uskupení. 

Hnutí odborníků za Zlínský kraj, Lékaři a odborníci a ZVUK hovoří o zklamání z politických stran a o nutnosti volit odborníky před straníky. Nabíledni je otázka, co doposud dělali tito odborníci, povětšinou ředitelé krajských institucí, lékaři a podnikatelé pro zlepšení politické kultury a pro zkvalitnění života v našem kraji. Namísto toho, aby vstupovali do politických stran a snažili se o zlepšení demokracie, zastávali a zastávají významné funkce ve veřejné či státní správě a mají svoji zodpovědnost za spravování majetku a za rozvoj Zlínského kraje. 

Také jednotlivé osoby na kandidátkách nevzbuzují důvěru veřejnosti. Řada současných poslanců se snaží zviditelnit, přitom nesou velkou odpovědnost za ekonomickou a morální devastaci naší země. Jsou totiž politici současné vládní koalice, která neustále snižuje životní úroveň našich občanů. O co jde těmto lidem, kteří již ukázali, že neumějí řešit problémy státu. Proč stále spoléhají na „ošálení“ voličů a nemají kousek studu v těle, aby přiznali své chyby.

Proč představitelé TOP 09 a Starostů chtějí podporovat kulturu a neziskové organizace, a přitom ze státního rozpočtu škrtají peníze na divadla, knihovny a sociální služby.

Závěrem uvedu příklad „klamavé“ předvolební propagace. V komunálních volbách v Uherském Hradišti podpořili TOP 09 členové Koalice za rozvoj Uherského Hradiště. Umožnili tak vytvoření pravicové koalice ve městě a tím nepřímo podpořili a podporují současnou vládu P.Nečase. Dnes tito lidé kandidují do kraje pod hlavičkou politického hnutí ZVUK. Občan si sám udělá obrázek, zda volit tyto odborníky a ne straníky, jak uvádějí ve svém mottu. Vždyť pokud jsou odborníci na svém místě, proč s vervou neřeší problémy kraje. 

Ano souhlasím, že drtivá většina občanů země i našeho kraje zanevřela na parlamentní politické strany, protože současná vládní koalice není schopna vyřešit jejich problémy. Nicméně zároveň je nutno připustit spoluodpovědnost spoluobčanů, kteří do toho samého parlamentu zvolili nové a neokoukané politické strany. Strany, které nejvíce zklamaly a které navíc ukázaly, že nejsou odborně a morálně kvalifikované pro vládní angažmá. Z tohoto pohledu je nutno se poučit a volit s chladnou hlavou. To co stávající politické strany nejvíce potřebují, je zvýšení demokratičnosti v posílení jejich členské základny. Nestranická politika neexistuje nikde na světě a to by si měli koneckonců uvědomit i ti kandidující „odborníci“.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu