Představení kandidátky na 2. místě za ČSSD ve Zlínském kraji.

Představení kandidátky na 2. místě za ČSSD ve Zlínském kraji.

02.10.2013 Jako další Vám představujeme podnikatelku, Miroslavu Strnadlovou, která je kandidátkou na 2. místě za ČSSD ve Zlínském kraji.

Proč jste se rozhodla stát členkou ČSSD?
Členkou ČSSD jsem se stala v roce 1994, protože to je strana, jejíž cíle nejvíce odpovídají mým představám o slušném životě poctivých a pracovitých občanů naší země.

Na jaké úrovni nejvyšší úrovni a jak dlouho politicky pracujete (jste pracoval/a)?
V roce 2002 jsem se stala zastupitelkou města Zlín. V roce 2010 jsem se stala poslankyní PS Parlamentu ČR.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?
V PS jsem pracovala v sociálním výboru PS. Bohužel jsme byli v opozici a neměli jsme dostatek sil zabránit koalici ODS a TOP09 v přijetí asociálních zákonů, takže práce je teprve před námi. Samozřejmě po vyhraných volbách!!!

Čeho byste chtěl/a v Poslanecké sněmovně dosáhnout?
Kromě výše zmíněných sociálních zákonů, ať už to bude pravidelná valorizace důchodů nebo návrat statutu osob postižených pro OZZ je důležité podporovat drobné podnikatele v obcích, lidé se musí vrátit ke svým regionům a podporovat navzájem jejich rozvoj. Nákupy přenést ze supermarketů k místním obchodníkům a poskytovatelům služeb atd. atd.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?
V české politice, naštěstí, žen přibývá, ale nemají to jednoduché. Odchodem do vysoké politiky opouští svou tradiční roli v rodině a záleží na partnerovi a celé společnosti, jak jim pomůže. Ženy však mají, oproti mužům, vyšší schopnost a snahu se domluvit a mají pud sebezáchovy a vrozený cit pro budoucnost rodiny – státu.

Pod jaký bod Oranžového desatera byste se podepsala a proč?
Podepsala bych se pod všechny Vaše body, ale nejvíc mě oslovil bod 3. Feminizace chudoby je do budoucna velkým problémem. Rodičovství se v naší zemi nepovažuje za práci pro společnost, jakoby si nikdo neuvědomuje, že ženy odejdou z práce vychovávat budoucí daňové poplatníky! A za tuto práci nesmí být trestány nižší mzdou, nedostatkem pracovních příležitostí pro matky s dětmi a nakonec i nižšími důchody.
Děkujeme za rozhovor! OK


Miroslava Strnadlová

Zdroj: Oranžový klub