Přednádražní prostor - veřejné představení

Přednádražní prostor - veřejné představení

03.05.2016 V pondělí 9. 5. se uskuteční veřejná konference ke studii proveditelnosti trati Hranice na Moravě -Střelná, jejíž součástí je i rekonstrukce nádraží Vsetín. Výsledek dlouholeté práce se věřím blíží ke zdárnému konci.

V rámci veřejného setkání byla občanům představena studie modernizace vlakového nádraží, jejímž investorem bude Správa železniční a dopravní cesty, která má v plánu stavbu realizovat v období 2018 – 2021.

Celkové náklady jsou kalkulovány na přibližně 1,5 miliardy korun. V rámci rekonstrukce nádraží budou stávající budovy zbourány a nahrazeny novým víceúčelovým dopravním terminálem.

Smyslem modernizace nádraží je zabezpečení odpovídajícího technického i technologického standardu, který bude pro cestující uživatelsky příjemný. To znamená bezbariérovost, peronizaci, tedy vybudování nástupišť – vzájemně propojených podchodem jak s terminálem, tak i s budoucím veřejným prostorem před plánovanou nákupní galerií a prostorem směrem k sídlišti Rokytnice. (Vsetín)

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČR