Pracovití lidé. To je devíza Zlínska

Pracovití lidé. To je devíza Zlínska

18.08.2014 Zlín – Senátní obvody jsou prapodivný paskvil. I politici přiznávají, že byly vytvořeny v podstatě metodou zabodnutí kružítka do mapy. Ministerským úředníkům šlo o to, aby měli oblasti se zhruba stejným počtem voličů. Historické, územní či folklorní spojitosti a rozdíly, ke škodě obvodů, úředníci neřešili.

Volební obvod číslo 78 tak tvoří krajské město Zlín a vesnice, které řadíme už do oblasti Valašska. Jaké jsou vlastně výhody, nevýhody, příležitosti či ztracené šance tohoto senátního obvodu?

„Zlínu velmi pomohlo dálniční napojení do Otrokovic. Zbytek obvodu ale čeká na propojení silnicí R49 na Slovensko. Na tuto panevropskou trasu čekají nejen investoři, ale i podnikatelé a živnostníci přímo v obvodě. Nejde jen o to do regionu dojet, ale také se co nejrychleji za prací či zakázkami odsud dostat," říká současná senátorka tohoto obvodu Alena Gajdůšková.

Podpora zaměstnanosti, která je sice vyšší ve Zlíně a bezprostředním okolí, ale významně nižší v obcích na Valašsku u slovenské hranice, by se měla zvýšit.

Motorem rozvoje obvodu jsou podle senátorky Univerzita Tomáše Bati či firmy jako Tajmac ZPS, Mitas, Vitar, ale i menší stavební a zemědělské podniky.

„Ti všichni potřebují dobré a stabilní podmínky pro své podnikání ze strany státu," míní senátorka.

Příležitosti rozvoje regionu vidí nejen v zahraničních podnikatelských investicích, ale především ve využití potenciálu obvodu.

„Máme možnosti využití tradic a jedinečnosti. Například obuvnictví a toho, čemu se říká kreativní průmysl od filmu, designu, hudby a výtvarného umění až po tradiční řemesla a lidovou kulturu. Nové možnosti dává agroturistika a podpora regionálního zemědělství od chovu ovcí přes pěstování trnek (švestek) a dalšího ovoce až po dnes vyhledávanou bezlepkovou pohanku a na to navázané potravinářství," rekapituluje možnosti senátorka.

Obvod má však i problémy, které je rychle potřeba řešit, protože mohou narůstat. Mezi ty patří především doprava, zásobování vodou a odkanalizování malých obcí, bydlení a zaměstnanost pro mladé, síť praktických a dětských lékařů a pohotovostní služby. Podle Aleny Gajdůškové má však obvod i region jednu velkou výhodu a té by se mělo využít.

„Jsou zde úžasní, pracovití a tvořiví lidé, kteří zejména v obcích dokáží vytvářet velmi dělná společenství. To je naše obrovská devíza," míní.

Senátní obvod číslo 78 Tvoří jej město Zlín, severní část okresu Zlín a jižní část okresu Vsetín. Vnější hranici obvodu tvoří na jihu obce Nedašov, Návojná, Valašské Klobouky, Křekov, Vlachova Lhota, Újezd, Vysoké Pole, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Zlín, Sazovice, Machová. Severní hranici tvoří jižní část okresu Vsetín. Obvod ohraničují obce Hošťálková, Liptál, Seninka, Leskovec, Valašská Polanka, Lužná, Lidečko, Horní Lideč a Střelná.

Autor: Lukáš Fabián

Zdroj: Zlínský deník.cz

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • 1. místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum