Postižení opět čekali na své peníze

Postižení opět čekali na své peníze

10.10.2012 Po nástupu pana ministra Drábka a jeho prvního náměstka Šišky nastala doba překotných změn. Převod výplaty nepojistných dávek na úřady práce, změna počítačového systému, zákonodárná smršť. Možná bychom se měli zeptat těch, k jejichž prospěchu by takové změny měly být, zda je tomu opravdu tak. Jsem přesvědčena, že 100% dotázaných odpoví ne. Proč potom dělá vedení MPSV takové kroky? Funkční a 20 lety prověřený systém OK nahradíme jiným. Zaměstnance obcí znalé sociální práce propustíme nebo převedeme na pouhé „výplatčí“. Politiku podpory v zaměstnanosti zprivatizujeme. Lidé stojí ve frontách, nervózní a nevrlí před přepážkou i za ní. Ministr slibuje rezignaci, pokud systém nebude fungovat. Nefunguje bezchybně dodnes. S tou rezignací je to ale už pasé.

Možná by i dnes stálo za to položit pár otázek. Na počátku jsme se v rámci asociace krajů snažili, ačkoli jsme měli zásadní problém už s nastavením principů reformy, pomoci svými zkušenostmi. Pamatuji zavádění OK systému na obcích. Také to nebylo zcela hladké, ale předcházela tomu dlouhá příprava, školení lidí. Po 19 letech existoval systém, který splňoval potřeby státu i uživatelů. Prý drahý. Brzy jsme zjistili, že naše připomínky jsou na obtíž a komunikace začala probíhat ve stylu „říkejte, co chcete, my si to uděláme po svém, máme to domluvené“. Na naše otázky ohledně výběrového řízení na dodavatele jsme se odpovědi nedočkali, posléze se našla klička, tak to alespoň vnímám já, se starou rámcovou smlouvou.

Podobné to bylo s dotazy na finanční stránku věci. Aby někdo předložil čísla ve  struktuře původní cena, náklady, provoz, technická pomoc, to jsme chtěli příliš. Obdobně tomu bylo s Skartou. Omílání slov lepší, levnější, cílenější. Vše muselo být rychle, a kdo měl námitky, my, zdravotně postižení, ombudsman, všichni jsme byli vnímáni jen jako překážka k dosažení kýženého cíle. Třeba se jednou dozvíme oficiálně, co tím cílem vlastně bylo. I když tomu moc nevěřím. Ale kolem zakázek  IT na MPSV se od počátku rojily jen spekulace a otazníky.

Pan ministr odstoupil. Slyšela jsem jeho větu“ byl bych špatný ministr, kdybych o jednání nevěděl“. Neptám se, co pan ministr skutečně věděl. Od toho jsou jiní. Jen konstatuji, že pro mne a určitě řadu jiných byl pan Drábek špatným ministrem. Nebyl totiž ministrem pro ty, pro něž je tohle ministerstvo zřízeno. Přeji mu, aby nikdy nemusel služby „svého ministerstva“ potřebovat.

 

Mgr. Ivana Stráská

  • náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje