Poslanci ČSSD dnes předložili novelu zákona o poskytování dávek postiženým, která napravuje vládní chyby

Poslanci ČSSD dnes předložili novelu zákona o poskytování dávek postiženým, která napravuje vládní chyby

Poslanci ČSSD dnes do Poslanecké sněmovny předložili novelu, která má za cíl napravit vládní zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Vláda P. Nečase svými chybnými sociálními reformami, které byly přijímány narychlo a bez řádného projednání s opozicí či sociálními partnery, způsobila v zákonech řadu chyb a nesmyslů, které mohou v konečném důsledku vážně poškodit sociálně slabé.

Takřka ukázkovým příkladem je právě zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Vládní záměr navýšit příspěvek pro handicapované na pořízení vozu z původních 100 tisíc korun na 200 tisíc korun a zároveň prodloužení lhůty, na kterou budou tyto peníze určeny- z 5 na 10 let- je jistě chvályhodný.

Vládní představitelé ale zároveň touto úpravou poškodili ty handicapované, kteří už peníze čerpají a kterým už lhůta běží -  takže postižený, který podle původního zákona čerpá 100 tisíc korun na 5 let, musí podle tohoto znění nově vystačit se 100 tisíce na 10 let!

Taková vládní úprava je však v rozporu s ústavními pořádky a je evidentní retroaktivitou, jež zcela nepřijatelným způsobem mění původní dohody a závazky státu, navíc je pro mnohé postižené téměř likvidační.

Poslanci ČSSD proto přichází s novelou tohoto chybně nastaveného zákona, která má za cíl retroaktivitu odstranit a sjednotit nové podmínky pro všechny postižené tak, aby byly spravedlivé a nepoškozovaly minulé závazky.

Věřím, že tuto úpravu, která napravuje zjevně chybně nastavenou normu a tím pomáhá handicapovaným v jejich nelehkém životě, podpoří poslanci napříč politickým spektrem.

 

Mgr. Roman Sklenák

  • Člen Poslaneckého klubu
  •  

Soubor ke stažení

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů [PDF, 173 kB]