Politika, ať se chce či nechce, nás provází celým životem

Politika, ať se chce či nechce, nás provází celým životem

31.10.2014 Průzkumy veřejného mínění ukazují značnou nedůvěru veřejnosti vůči politikům a politickým stranám. Zároveň se snižuje počet voličů, kteří se aktivně účastní voleb.

Přitom poslední volby, a to jak do Senátu, tak do zastupitelstev měst a obcí, ukázaly, že existují spoluobčané, kteří se nebojí kandidovat, přes všechny proběhlé kauzy i přes negativní vnímání politiky širokou veřejností.

Můj děda vždy říkal, že je nutno oddělit zrno od plev. A jeho výrok se netýká pouze politiků, ale obecně platí pro všechna povolání. Protože vždy existují lidé více či méně kvalitní, více či méně odborně zdatní, s větším či menším výkonem či s většími či menšími morálními kvalitami. Ale to je běžné, protože nejsme roboti, ale lidské bytosti.

Možná, že si ani plně neuvědomujeme, že nás politika provází celým životem. Nejedná se pouze o nastavení pravidel fungování celé společnosti, která vycházejí z přijaté legislativy či rozhodnutí exekutivy. Ale jedná se i o zajištění kulturního, sportovního a dalšího vyžití občanů, úrovně a dostupnosti veřejných služeb či jednotlivých rozhodnutí o opravě chodníku či vybudování čističky odpadních vod. Politici totiž rozhodují mimo jiné o tom, za jakým účelem budou utraceny peníze daňových poplatníků, zda budou sloužit spoluobčanům či pouze úzké skupině. A zda jsou transparentně a efektivně vynaloženy ve prospěch široké veřejnosti.

Politika nemá být pouze zaměstnáním, ale má to být poslání veřejné služby. Tak jako je vyžadováno u jiných povolání, také politik by měl mít určité předpoklady. Bezpochyby je to důvěra své politické strany, která jej nominovala a zejména důvěra veřejnosti, protože bez této podpory by politik nemohl prosazovat své vize. Každý kandidát musí být srozuměn s předvolebním programem za který kandiduje a který hodlá prosazovat. Zároveň by měl mít dostatečné životní zkušenosti, aby mohl objektivně a spravedlivě rozhodovat a měl by disponovat vysokými morálními kvalitami. Vždyť kdo jiný než politik by měl jít svým spoluobčanům příkladem. Zároveň by neměl rozhodovat populisticky s ohledem na své budoucí zvolení, ale zodpovědně a často i v rozporu s většinovým stanoviskem. Prostě proto, že by měl i nastavovat pomyslné zrcadlo široké veřejnosti.

Politika není špinavá, jak nám často předkládají sdělovací prostředky. Špinaví mohou být pouze lidé, kteří politiku dělají. Historie nás učí, že i milovaní a uctívaní politici v daném období se mohou postupem času změnit na nepřátele lidstva či za osoby, zodpovědné za smrt tisíců lidí. I o tom je politika, nikoliv ta demokratická. Na druhé straně pomyslné barikády existují politici, kteří se stali státníky, protože nejenže měli vizi budování společnosti, ale také byli schopni tuto svoji vizi prosadit. A tak jako jsou oceňováni výborní pracovníci v tom či jiném oboru lidské činnosti, pak také tyto politiky veřejnost za jejich konkrétní činy či přijatá rozhodnutí oceňuje. Prostě politici byli, jsou a budou součástí národa, historie i současnosti. Jde pouze o to, aby si občané vybírali ty nejlepší spoluobčany, kteří je budou jako politici zastupovat. Že to není tak jednoduché je jasné. Chce to totiž občanskou aktivitu při kontrole politiků i každodenní snahu zjišťovat si potřebné informace o jednotlivých kandidátech a o jejich práci pro spoluobčany.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR