Politická korektnost

Politická korektnost

25.08.2015 V dlouhodobých průzkumech veřejného mínění se politici drží na samém dně popularity z pohledu jejich zaměstnání. Poněkud více si stojí ti komunální, protož jsou blíže lidem a jejich práce je víc vidět, ale ani zde to není bůhví co. Zároveň značné množství veřejnosti i českých médií kritizuje obhroublost české politiky a českých politiků a volají po politické korektnosti. Přitom se zapomíná, že tak, jak je nutné se odborně připravit na jakékoliv povolání, tak je důležité získat vědomosti a znalosti i ze zastupitelské demokracie.

Nedávno jsem slyšel opětovnou kritiku politiků, že hrají na strunu závisti a že jim schází serióznost. Nicméně poslední události, ať již krize na Ukrajině či nelegální migrace ukazují, že s tou seriózností se politik daleko nedostane. Vždyť je neustále obklopen informační propagandou, která natolik ovlivňuje širokou veřejnost, že pro politika je velmi snadné a často i prospěšné nechat se nést vlnou populismu a demagogie. Je to dáno zejména nízkou úrovní vzájemné diskuse, nedostatečnou politickou kulturou i nerespektováním odlišných názorů.

Občané často říkají my dole a vy nahoře, jakoby stále zapomínali, že žijeme v zastupitelské demokracii, ve které jsou i voliči zodpovědní za výběr svého reprezentanta. Ano, etablované politické strany v řadě případů nerespektují názory většiny společnosti, často neřeší či v systému poměrného zastoupení jim není umožněno řešit problémy lidí, které jsou pro ně ty zásadní. Nicméně ani to, že si zvolím nic neříkající, ale zato neokoukané politiky, neznamená, že si zvolím dobře a že zrovna oni vyřeší všechny problémy současné společnosti.

Korektní a zodpovědná politika je totiž úplně něco jiného než populistické a nacionálně laděné politikaření. Prostě proto, že politické strany se opírají o dlouhodobé programy a o konkrétní řešení, které z těchto programů vychází. V některých komentářích jsem se dozvěděl, že politici jsou naopak moc korektní a tato korektnost jim neumožňuje říci naplno své názory. Tím údajně nemohou jasně říci svá řešení problému. A tím se vlastně řešení nenacházejí. Nevím, co je na tom pravdy, ale jako technicky zaměřený člověk preferuji vždy několik variant řešení. Tyto varianty je nutno velmi pečlivě zvážit a poté se rozhodnout, kterou budu realizovat. Pak je totiž zřejmé, proč byla zvolena právě tato varianta a kdo konkrétně nese zodpovědnost za toto rozhodnutí.

U populisticky založených politiků se řešení nedočkáte, protože jejich návrhy jsou buď nerealizovatelné nebo v rozporu s platnými zákony či dokonce ústavním pořádkem. Přesto se častokrát tento populismus vyplácí, protože je podporován názorem široké veřejnosti na černo bílé vidění světa. No a pak se není čemu divit, když se časem ukáže, že tito populisté žádné řešení nepřinesou, ale naopak způsobí ještě větší problémy. Žijeme v komplikovaném světě a těch společenských, bezpečnostních, ekonomických a zejména sociálních problémů k řešení je mnoho. Proto to chce k hledání komplexních řešení více serióznosti a zodpovědnosti.

A to nejen u politiků, ale i u samotných občanů či sdělovacích prostředků.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR