Podpora vědy musí vypadat jinak

Podpora vědy musí vypadat jinak

12.07.2012 Potřebujeme mezinárodní srovnání. Potřebujeme se učit od úspěšných. Podívejme se, kde a za jakých podmínek jsou dosahovány vynikající výsledky v oblasti vědy jinde.

Dlouhodobě jako odborná mluvčí sociální demokracie pro vědu a výzkum požaduji zejména lepší podmínky a perspektivu pro české výzkumníky a výzkumná pracoviště a podporu jejich zapojení do mezinárodních vědeckých projektů ze strany vlády. V tom spatřuji základní předpoklad pro zvýšení konkurenceschopnosti nejen vědy, ale i českého hospodářství.

Představa premiérova poradce pro výzkum prof. Haňky, kterou představil v Hospodářských novinách, by byla zajímavým základem pro akademickou diskuzi na toto téma za dvou předpokladů;  tím prvním je, že uvěříte, že této vládě záleží na něčem jiném, než „odklonit“ miliardy prostřednictvím církevních restitucí a zavedením nových bankovních produktů jako sKarty, odložené školné, atd.

Tím druhým je, že lze věřit, že vláda bude také dělat to, o čem mluví, tedy vědu skutečně podporovat. Zkušenost s Nečasovou i předcházející Topolánkovou vládou je, že většina  jejích opatření  v praxi zhoršuje situaci v české vědě a její mezinárodní konkurenceschopnost. Velmi se obávám, že záměry, které nyní vyhlásil poradce premiéra jsou stejné (mimochodem prof. Haňka, se již významně podílel na tvorbě hodnocení vědy, zvaného „kafemlejnek“).  Jdou opět mimo to, co český vědecký prostor a naše země skutečně potřebuje.

Záměr dobře zaplatit vědecké špičky je správný. Věda stojí a padá s tvořivými, vzdělanými  a vysoce motivovanými lidmi. Dosáhnout celkového kvalitativního posunu však nelze tak, že  přidáme  několika jedincům (otázka je na základě jakých kritérií – zda dostane přidáno skutečně ten, kdo výzkum dělá nebo ten, kdo k tomu přenáší krabice nebo ještě jinak) a zbytku, kde již dnes je to bída s nouzí, ještě ubereme. Dnešní špičkové vědecké výsledky jsou většinou dlouhodobé výsledky týmů. Nelze být úspěšný ani ve vědě bez řadových pracovníků, kteří musí zpracovat množství rutinné práce na ověřování a experimentech, atd.

Podporu mezinárodního zapojení českých výzkumných pracovišť do mezinárodních projektů požaduji dlouhodobě. Stejně dlouho kritizuji absurditu současného hodnocení a financování vědy, která mimo jiné problémy absolutně nezohledňuje pracoviště a lidi, kteří pracují na mezinárodních projektech. Za tuto práci jsou v této chvíli lidé spíš trestáni, než odměňováni. Stav však nelze zlepšit tím, že z toho mála, co je vláda na vědu ochotna dát, ještě velkou část odčerpáme tím, že ke každému hodnocení budeme potřebovat zahraničního hodnotitele. Stejná úvaha o tom, jak nás spasí zahraniční poradci a konzultanti vedla v devadesátých letech ke krachu a vytunelování mnohých českých firem. V lepším případě nic nepřinesla, jen firmy zaplatily za to, co jejich zaměstnanci poradcům připravili.

Potřebujeme mezinárodní srovnání. Potřebujeme se učit od úspěšných. Podívejme se, kde a za jakých podmínek jsou dosahovány vynikající výsledky v oblasti vědy jinde.

Mají je v USA. Měla jsem možnost navštívit Národní vědeckou laboratoř námořnictva USA. Špičkové pracoviště, které se zabývá nejen aplikovaným, ale i základním výzkumem od nanotechnologií až po biomedicínu. Vedoucí této laboratoře za základ jejich úspěchů pokládal  možnost dlouhodobé práce ve stabilních týmech (sám byl v čele laboratoře 30 let),  jistotu  financování z  resortního rozpočtu doplňovaném zakázkami z jiných resortů a vzhledem k širokému záběru i možný mezioborový přístup.

Aby Češi dokázali být partnery a účastníky na mezinárodních projektech, musíme především využít možnosti, které nám strukturou i finančně dává evropský vědecký prostor. Vytvořit  proto systémové i individuální podmínky pro čerpání evropských fondů, udržitelnosti velkých evropských infrastrukturních projektů a podporou vědeckých pracovišť, které na mezinárodní úrovni mají schopnost pracovat. To je totiž jediná cesta pro obecné zvýšení nejen výsledků vědy v České republice, ale i obecné vzdělanosti.

O tom, bohužel, poradce premiéra nemluví. Vykládá, že je těžká situace a na vědu do r. 2014 přijde o 28 mld.méně. To není objektivní nutnost. To je politické rozhodnutí této vlády.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum