Podpora mladých rodin je důležitá

Podpora mladých rodin je důležitá

19.04.2017 Je dobré, když se politik čas od času podívá na statistické údaje svého města či kraje, aby zachytil trend jeho vývoje. Problém nejen našeho Zlínského kraje je vidět ve dvou rovinách. Tou první je negativní demografický vývoj a zejména pokles počtu obyvatel vlivem migrace. Pokles obyvatel pokračuje od roku 2009 a v minulém roce jsme poklesli o 978 osob, z toho vlivem vystěhování o 647 spoluobčanů. Nejvíce postiženými městy je Vsetín, Otrokovice a Valašské Meziříčí. A pokud se rozhlédneme kolem sebe, pak zjistíme, že se z kraje stěhují zejména mladí vzdělaní lidé, což z pohledu budoucího vývoje bude značný problém.

Druhou rovinou, která s trendem migrace souvisí, je průměrný plat v našem kraji, který v loňském roce dosáhl na 24 342Kč, což bylo o 3 247Kč méně, než činí republikový průměr. Přesto, že průměrná mzda vzrostla ve Zlínském kraji reálně o 3,8%, patří našemu kraji druhé místo s nejnižší hodnotou. Hůře je na tom pouze Karlovarský kraj. Přitom cenová relace, včetně nových postavených bytů, se nijak výrazně neliší od jiných krajů České republiky.

Pozitivem loňského roku je na jedné straně růst počtu manželství, negativem je zvýšení počtu narozených dětí mimo manželství, což nyní dosahuje 41,8%. Což je zřejmě vinou nepříliš vhodného nastavení českého sociálního systému. A jak z toho ven? Osobně si myslím, že by bylo vhodné se opětovně vrátit ke společnému zdanění manželů a podporovat zvýšení odpočitatelné položky na dítě.

Podpora mladých rodin, zejména s dětmi, je důležitá a pro budoucnost nejen našeho kraje fatální. Tato podpora může mít několik rovin. Tou první je tlak na zvyšování mezd v kraji a na posilování takových podnikatelských činností, které přinášejí inovace a zvyšují přidanou hodnotu. Proto je důležitá podpora malých a středních firem v jednotlivých obcích a městech. A podpora finálních výrobců, kteří zabezpečují i servis a poprodejní služby, včetně školení.

Druhá podpora by měla být zaměřena na dostupné bydlení pro rodiny s dětmi i na takzvané startovací byty pro mladou generaci. Je třeba oprášit bezúročné půjčky mladým manželstvím a municipality by měly sehrávat aktivnější bytovou politiku. Například podporou družstevního bydlení či výstavbou svých startovacích bytů.

Třetí a neméně důležitou věcí je kvalitní a dostupné vzdělávání v našem kraji. A provázanost vzdělávacího systému s požadavky našich podnikatelů a potřeb na trhu práce. Ve Zlínském kraji máme řadu kvalitních středních škol, nicméně jejich absolventi odcházejí za vyšším výdělkem jinam. Máme svoji Univerzitu Tomáše Bati, která nabízí řadu kvalitních a hledaných oborů. Přesto je třeba poskytovat celé studijní programy, včetně těch doktorandských. Prostě si vychovávat své vysokoškolské učitele.

A pokud hovoříme o vzdělání a podpoře kvalitní pracovní síly, pak je nutno podporovat úsilí řady podnikatelů a firem, které podporují výchovu svých zaměstnanců. Přesto si myslím, že je nutno tuto podporu zvýšit nejen finanční motivací, ale i možností bydlení a profesního růstu.
Potřebné je také dotáhnout řadu projektů, které by umožnily zvýšit zaměstnanost i platy.

Zlínský kraj je výjimečný nejen svojí historií, přírodními krásami, svojí polohou, ale zejména svými pracovitými lidmi. Proto je třeba, aby politická reprezentace pomáhala ze všech sil jejímu rozvoji, aby podpořila tlak na zvyšování mezd a platů a na vzájemnou spolupráci mezi veřejným a podnikatelským sektorem. Vždy je lepší pozitivní motivace a přiložení roky k dílu, než neustálé reptání a apatie. Platí, co si neuděláme sami, to mít nebudeme.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR