Podmínky pro spotřebitele na evropském vnitřním trhu - stále je co zlepšovat

Podmínky pro spotřebitele na evropském vnitřním trhu - stále je co zlepšovat

26.11.2014 Evropská komise sleduje od roku 2008 v pravidelných intervalech situaci na spotřebitelských trzích v zemích Evropské unie – od ojetých vozidel, přes dopravní, poštovní, telekomunikační služby až po ubytování na dovolené. V rámci průzkumu hodnotí spotřebitelé z celé Evropské unie celkem 52 spotřebitelských trhů podle čtyř kritérií. Těmi jsou srovnatelnost nabídek, důvěra v podniky, problémy a stížnosti a v neposlední řadě spokojenost s podniky.

Podle posledních výsledků za první polovinu roku 2014 shrnuje Komise aktuální situaci v celé EU takto:

Celkové hodnocení tržní výkonnosti, které zahrnuje všechny trhy i země Evropské unie, se v letech 2012 až 2013 mírně zlepšilo.

  • Trhům se zbožím se daří podstatně lépe než trhům služeb, ačkoli tento rozdíl se pomalu zmenšuje. Ve srovnání s rokem 2012 však zaznamenaly některé z trhů s nejhorší výkonností, jako například služby v železniční dopravě, největší zlepšení.
  • Nejproblematičtějším odvětvím zůstávají bankovní služby, trhy s investičními produkty a hypotečními úvěry se v hodnocení umístily nejníže, spolu s odvětvím poskytování služeb.
  • Dlouhodobě slabé jsou také výsledky trhů s ojetými vozidly a pohonnými hmotami, v obou případech jsou hodnoceny jako velmi podprůměrné.
  • Podprůměrné jsou také výsledky hodnocení trhů s telekomunikacemi, pokud jde o důvěru, volbu poskytovatelů a celkovou spokojenost spotřebitelů, nacházejí se až hluboko pod průměrem. Je u nich také nejvyšší výskyt problémů a stížností.
  • Naopak možnost srovnání cen a snadná změna poskytovatele tel. služeb je hodnocena nadprůměrně a míry přechodů k jinému poskytovateli patří mezi všemi tržními k nejlépe hodnoceným.
  • Veřejné služby, především dodávky elektřiny a plynu, hodnotí spotřebitelé rovněž jako podprůměrné. Navzdory nedávným zlepšením trhy veřejných služeb dosahují i nadále slabých výsledků, pokud jde o srovnatelnost nabídek, výběr dodavatelů, snadnou změnu dodavatele a vlastní přechod k jinému dodavateli.

Co na to čeští spotřebitelé?

Čeští spotřebitelé jsou v hodnocení spokojenosti s fungováním spotřebitelských trhů obecně méně pozitivní, než jaký je celoevropský průměr. Jedním z mála hodnocení, které u českých spotřebitelů zaznamenalo oproti předchozím rokům pozitivnější ohlas, je míra spokojenosti se službami v železniční dopravě, a to v souvislosti s postupným otevíráním trhu, snižováním cen a zvyšováním kvality služeb. Naopak třemi nejhůře hodnocenými oblastmi jsou dlouhodobě trh s ojetými vozidly, oděvní a obuvní služby a trh s potravinami. Ten navíc v úrovni spokojenosti spotřebitelů zaznamenal nejhlubší meziroční propad.

 

Jaké další kroky plánuje Komise?

Na základě dílčích zjištění tohoto srovnávacího přehledu plánuje Komise zahájit mimo jiné dvě hloubkové studie trhu, a to studii zaměřenou na maloobchodní trh s elektřinou a studii zaměřenou na chování spotřebitelů. Studie maloobchodního trhu s elektřinou by měla provést srovnání se zjištěními dřívější studie z roku 2010 a zabývat se dopadem provádění právních předpisů třetího energetického balíčku. Druhá studie má spotřebitele pobídnout k tomu, aby věnovali větší pozornost smluvním podmínkám. Bude prostřednictvím testování chování spotřebitelů zkoumat různé prostředky, které by mohly zvýšit jejich informovanost a ochotu zajímat se o smluvní podmínky a zlepšit jejich schopnost těmto podmínkám lépe porozumět.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu