Perspektivu pro mladé, dobrá pracovní místa

Perspektivu pro mladé, dobrá pracovní místa

30.09.2013 Je neslýchané, aby nejvyšší státní úředník neměl prověrku na přísně tajné či tajné, a to i tehdy, když to prezidentovi nevadí.

Pozastavit bezpečnostní prověrku v průběhu řízení u Národního bezpečnostního úřadu znamená, že se našly nesrovnalosti, snad z důvodu jeho dřívějšího podnikání či kontaktů na nedůvěryhodné osoby. Ať je to tak či onak, představuje Vratislav Mynář pro Českou republiku bezpečnostní riziko.Pokud doloží a vysvětlí své nesrovnalosti a požádá o prověrku znovu,stále není jisté, zda prověrku nakonec dostane. Řízení u NBÚ na nejvyšší stupeň utajení totiž trvá přibližně jeden rok.

V zavedených demokraciích je nemyslitelné, aby nejvyšší státní úředník tuto bezpečnostní prověrku neměl. Nejen z důvodu nutnosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi či se zprávami zpravodajských služeb, ale pan kancléř se nemůže účastnit například zasedání Bezpečnostní rady státu či připravovat státní návštěvy. Čekat na volby, jak předpokládá M.Zeman, zda se pan kancléř stane poslancem nelze, protože pokud bezpečnostní prověrku nedostane, pak se stává i nedůvěryhodným politikem. Přitom on stále není rozhodnutý, zda po svém zvolení nezůstane raději kancléřem. Proto by měl pan kancléř ihned odstoupit.

Ale to nejsou veškeré prohřešky současné pravé ruky pana prezidenta. Nejprve se vyjádřil, že bude pomáhat se zajišťováním sponzorských darů pro SPOZ a také společně s M.Nejedlým odmítl předložit své majetkové přiznání, které mimo jiné tato strana má jako největší předvolební tahák. Otázkou tedy je, zda se dá vůbec takovému člověku věřit. Pan prezident Zeman neměl v minulosti příliš šťastnou ruku s výběrem svých nejbližších spolupracovníků. Nicméně nikdo z nich nepředstavoval takové bezpečnostní riziko, jako jej dnes představuje současný šéf politického odboru Vratislav Mynář.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Zlínský kraj