Penzijní věk zmrazíme na 67 letech

Penzijní věk zmrazíme na 67 letech

25.03.2013 Přečtěte si rozhovor předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky pro deník Právo z 23. - 24. 3. B. Sobotka v něm říká, že pokud ČSSD vyhraje volby, bude chtít prosadit odchod do důchodu pro všechny ženy a muže v 67 letech, obnovit původní valorizaci penzí a zvýšit minimální mzdu na 12 tisíc. Naopak se snižováním DPH strana nepočítá.

* Pane předsedo, nejdřív to vypadá na úspěšný sjezd, pak přijde Mládek a svým výrokem o parazitujících živnostnících střelí soc. dem. do nohy. Proč ještě ve stínové vládě neskončil?

Myslím, že stínový ministr by si měl vystoupení na sjezd lépe připravit. Neměl by se dopouštět chyb, jako bylo trousení nadávek na adresu živnostníků. Sociální demokracie si váží všech, kdo poctivě pracují, ať už jako zaměstnanci, nebo jako podnikatelé, a rozhodně na půdu soc. dem. nepatří osočování, útoky nebo podobné nálepkování. To není styl ČSSD, součástí naší politiky je snaha o debatu a respektování partnera, ať je to kdokoli.

* Mládek ale pokračoval v médiích: „V řadě zemí mají stanoveno, že průměrný důchodce má pět let mezi odchodem do důchodu a úmrtím. Je to trochu cynické, ale bohužel jinak to nejde.“ Není to silná káva na soc. dem. politika?

Mládek neměl šťastný týden. Za dva roky, co s ním spolupracuji jako se stínovým ministrem, se nedopustil tolika chyb jako v posledních několika dnech. Mohl to ale myslet jedině tak, že kvůli vládní důchodové reformě, pro kterou ČSSD nehlasovala, se neustále prodlužuje věk odchodu do důchodu a ani do budoucna tam není žádná pevná hranice. S tím spokojeni nejsme. Naším cílem bude, abychom hranici nastavili podle střední délky dožití (neboli průměrného, předpokládaného věku úmrtí), tedy aby nedocházelo jen k mechanickému prodlužování věku pro odchod do důchodu podle data narození.

Věk pro odchod do důchodu je třeba fixovat někde kolem 67 let pro ženy i muže a pak velmi opatrně zkoumat, zda dochází k dalšímu prodlužování střední délky dožití. Ten mechanismus se musí změnit, jinak moje děti půjdou do důchodu v 85 letech.

* Ale i někteří vaši členové volají po Mládkově hlavě.

Mně se jeho výroky hrubě nelíbily, ale zda skončí ve stínové vládě, zveřejním v rámci její celkové obměny za několik týdnů. Každopádně nikdo nemá nic jisté. Ale navzdory chybě, kterou Mládek pošpinil soc. dem., ho nadále pokládám za kvalifikovaného odborníka. Na druhou stranu je třeba říci, že Mládek popsal problém, který reálně existuje. Nebudu se tvářit, že není spor o to, jaké mají být odvody u živnostníků a zaměstnanců, aby je většina společnosti vnímala jako spravedlivé. Jsou tu čtyři milióny zaměstnanců, kteří financují velkou část veřejných služeb, zatímco daně a odvody, které platí živnostníci, jsou výrazně nižší. Průměrný zaměstnanec zaplatí na dani z příjmu měsíčně průměrně 2300 korun, živnostník 270 korun. Souhlasím s tím, že by živnostníci neměli platit stejné odvody jako zaměstnanci, protože se starají sami o sebe, mají problém se sháněním zakázek a nemají zaměstnanecké výhody. Ale současný nepoměr je značný. Návrh ČSSD ale není ještě připraven tak, abychom hovořili o jednotlivých pásmech výdajových paušálů.

* Počítáte ale se snížením paušálů, tedy že živnostníci budou odvádět víc peněz státu?

Nemáme žádný plán zvyšování sociálního nebo zdravotního pojištění pro živnostníky. Naším cílem určitě není komplikovat život drobným řemeslníkům, naopak je chceme uchránit zvyšování daní. Často jsou to lidé, kteří se v situaci ocitli nedobrovolně, protože rozvoj švarcsystému je nutí k tomu, aby pracovali na živnostenské oprávnění. Byli bychom ale neradi, kdyby výdajové paušály používaly OSVČ typu advokátů. Chceme mezi živnostníky diferencovat. Také se ale chceme vyvarovat situace, kdy řemeslníci, kteří si po roce 1989 platili na sociální pojištění jen minimální odvody, jsou v šoku, jak nízký jim byl vyměřen důchod, a musí se o ně starat jejich děti.

* Není paradoxní, že výdajové paušály výrazně vzrostly za vašeho ministrování v roce 2005?

Ano, to ČSSD udělala, a bylo to v době velkého hospodářského růstu a konsolidace veřejných rozpočtů. Tehdy si to stát mohl dovolit. V době, kdy máme recesi a stomiliardový deficit, je na místě revize výdajových paušálů a není prostor pro ideologickou předpojatost. Nevylučuji, že za pět šest let, až se situace zlepší, můžeme jít cestou vyšší podpory drobného podnikání.

* Původní účel paušálů byl zjednodušit drobným podnikatelům administrativu. Nyní ale vedou spíše k daňovým únikům. Jak to chcete řešit?

Prvním opatřením, o kterém chceme nyní debatovat, je zavedení registračních pokladen. Ty se už osvědčily na Slovensku a budou tam tento systém dál rozvíjet. Záměr slovenské vlády losovat v loterii účtenky, které lidé za zboží dostanou v obchodech, je zajímavý motivační prvek. Počkáme si na to, jak pilotní projekt dopadne na Slovensku. Pokud tam bude úspěšný, nevylučuji, že bychom se o něco podobného pokusili i my.

* Zůstanete jen u toho?

V ČR daňové úniky dosahují až desítek miliard ročně, a to i kvůli krácení DPH nebo únikům u pohonných hmot. Nečasova vláda už v tomto ohledu provedla první kroky. Je zapotřebí více hlídat trh a nedovolit nepoctivým, často účelově zakládaným firmám, aby se na tomto trhu legálně pohybovaly. Systém kaucí, které budou muset obchodníci složit pro získání licence, je správná cesta. Podobně se musí postupovat i v oblasti daňových úniků u alkoholu, zejména u toho, který se rozlévá v restauracích. Daňové správě ještě dlužíme zákon o majetkových přiznáních. Chtěli bychom, aby v případě identifikace podezřelého zbohatnutí mohla daňová správa chtít doložení původu takového majetku.

* Co když si jen majetek převedou do firem?

Myslím si, že když postupně vykořeníme anonymní akcie a posílíme transparentnost i v té tržní části ekonomiky, budou jakékoliv transakce s tímto majetkem stále viditelnější, projdou evidencí a budou do budoucna podléhat třeba i nějaké formě zdanění. Nejhorší je majetek, který je v šedé zóně, když například někdo, kdo nikdy nepodával žádná daňová přiznání, najednou disponuje majetkem v řádu desítek miliónů. Není přitom vlastně žádný nástroj, jak jeho původ zjistit. Je důležité, že od příštího roku bude zakázáno organizovat společnosti na bázi anonymních akcií. Určitě to také pomůže, aby se u nás snížilo jejich množství, byť bude dál možné zakládat společnosti v zahraničí.

* Jedním z cílů ČSSD je zvýšit minimální mzdu z 8 na 12 tisíc. Pokud byste ji společně se snížením paušálů prosadili, došlo by podle premiéra Petra Nečase ke zvýšení nezaměstnanosti. Vaše plány označil za cestu do pekla.

S touto vládou v pekle jsme, máme největší nezaměstnanost v historii a nejdelší recesi od roku 1997. Jediná šance, jak se z něj dostat, je přetnout začarovaný kruh škrtů a poklesu, který tu rozjeli pánové Nečas a Kalousek. Naše hospodářská politika bude založena na podpoře růstu a stejně důležitým cílem jako redukce deficitu bude zaměstnanost. Minimální mzdu bychom chtěli zvyšovat po dohodě na tripartitě tak, aby se pohybovala mezi 40 až 45 procenty průměrného platu. Lidé, kteří žijí z minimální mzdy, musí mít na zaplacení nájmu, cestu do práce a na svačiny pro děti. Odmítám politiku, aby tito lidé ještě museli chodit pro sociální dávky, protože z platu neuživí rodinu.

* Když mluvíte o snižování rozpočtového deficitu, platí stále teze, že chcete mít do roku 2017 vyrovnané hospodaření?

Při současné ekonomické situaci by to bylo asi jen za cenu prodlužování hospodářské stagnace. Cíl v roce 2017 je už staršího data, mezitím došlo k hospodářskému poklesu, který musíme promítnout. Určitě ale bude naším cílem, aby se deficit veřejných rozpočtů držel v příštích letech pod třemi procenty HDP. Současně povedeme debatu o investicích na podporu hospodářského růstu. Rádi bychom také naši zemi připravovali na přijetí eura. Předpokládaný termín pro přijetí společné měny i plánované dosažení vyrovnaných rozpočtů oznámíme nejpozději před volbami.

* Pojďme k daním. Pokud budete ve vládě, kdo si polepší, pohorší a zůstane na svém?

Každé daňové opatření budeme vážit z hlediska co nejmenších dopadů na nízko- a středněpříjmové skupiny. Pokud jde o daň z příjmů, tak lidé s výdělkem do 100 tisíc korun budou platit daň ve stávající výši (současná 15procentní daň z tzv. superhrubé mzdy odpovídá v rámci hrubé mzdy zhruba 21 procentům). Výdělek nad 100 tisíc měsíčně by byl zdaněn vyšší progresivní daní, orientačně to bude kolem 30 procent ze superhrubé mzdy, tedy zhruba 38 procent hrubé mzdy. Plánujeme i návrat ke společnému zdanění manželů, což by pomohlo zejména rodinám s malými dětmi.

* A co důchodci kromě zmrazení věku odchodu do penze?

Důchody se teď postupně znehodnocují a soc. dem. to chce zastavit. Pokud vyhrajeme volby, budeme se snažit, aby valorizace důchodů opět plně zohledňovala inflaci, nejenom z jedné třetiny, tak jak to změnila Nečasova vláda.

* Stále platí, že chcete zrušit druhý důchodový pilíř?

Ano, jeho zrušení bude mnohem snazší, než se mohlo dříve zdát. Očekávám, že lidí ve druhém pilíři bude nakonec málo, protože máme rekordně vysokou nezaměstnanost, reálné příjmy klesají a občané se navíc bojí spojit se s privátním subjektem, u kterého nemáte jistotu, co s ním bude za třicet let. Plán penzijních fondů mít ve druhém pilíři do června půl miliónu lidí je nereálný především proto, že většina občanů nemá prostředky na ukládání peněz do druhého pilíře. K deziluzi mnohých lidí může vést i hon zprostředkovatelů na klienty kvůli provizím. Cílem zrušení druhého pilíře není získat úspory občanů pro potřeby státního rozpočtu, jak to udělal Orbán v Maďarsku, ale zastavit krvácení průběžného systému. Pro nás primární bude, aby odvody do druhého pilíře skončily, a ve spolupráci s penzijními fondy hledat cestu, jak naspořené peníze převést do třetího pilíře (na penzijní připojištění). Případně chceme dát lidem možnost, aby se s naspořenými prostředky mohli vrátit do prvního pilíře (průběžného systému).

* ČSSD chce dále vyšší daně pro firmy. Jaká je vaše představa?

Základní sazba daně z příjmů právnických osob by se mohla zvýšit o zhruba dvě procenta (dnes je pro všechny 19 procent). Nicméně polovina zemí EU má dvě sazby daně z příjmů právnických osob. Firmy tam platí daň podle své velikosti či charakteru. Námi navrhovaná 30procentní sazba pro finanční instituce či energetické podniky by se měla týkat firem, které mají monopolní nebo dominantní pozici na trhu, podnikají na základě licence od státu a podléhají jeho regulaci. Chceme se zároveň důsledně věnovat regulaci komodit, jako je vodné a stočné, elektřina, plyn, či telekomunikačních poplatků. Regulační úřady tady nepracují dobře. Nenarážím tím jen na velkou ostudu Energetického regulačního úřadu se solárními elektrárnami. Myslím, že by stálo za to, abychom vytvořili jeden regulační úřad, který by tyto pravomoci soustředil.

* Při debatě o DPH jste tvrdě kritizovali její zvyšování. Nyní jste oznámili, že ji snižovat nechcete. Skutek utek?

Střílíme na pohyblivý terč, vládní daňová politika se změnila. V situaci, kdy kabinet prosazoval jednotnou sazbu DPH 17,5 procenta, jsme jasně řekli, že bychom po vítězství ve volbách obnovili sníženou sazbu na potraviny a léky. Naším cílem bylo zachování snížené sazby, což se také stalo. Vláda radikálně otočila i u superhrubé mzdy, kterou soc. dem. kritizovala. Ministr Kalousek v tichosti superhrubou mzdu opustil a vrací se ke konstrukci hrubé mzdy, kterou stejně ČSSD plánovala zavést. V řadě oblastí tedy vláda pochopila, že její reformy byly špatně koncipovány, a vrací se do hlavního proudu, což ČSSD vítá.

* Za posledních šest let vzrostla základní sazba DPH z pěti na 15 procent. S tím nebudete nic dělat?

Lidé nyní kvůli zvyšování obou sazeb platí na DPH o zhruba 80 miliard ročně víc než v roce 2006. Po osmi letech pravicové vlády se ale nedá vše vrátit. Není možné to v současné ekonomické situaci vyřešit přímými daněmi, protože firmy nemají zisky a lidem nerostou platy. Chceme alespoň zastavit trend, že se veškeré problémy řeší dalším a dalším zvyšováním DPH, tedy zdražováním potravin a léků. Jakmile ceny v důsledku zvýšení DPH vzrostou, a nejde o ceny regulované, nemáte šanci donutit prodejce, aby je snížili, i když klesne DPH. Naše koncepce počítá s tím, že budou dvě sazby, které nebudeme zvyšovat. Současně se chceme podívat na ceny, které vláda může v rámci státních institucí ještě nějakým způsobem regulovat.

* Pojďme k sjezdu ČSSD. Navzdory vašemu přání nebyl Jiří Dienstbier znovu zvolen místopředsedou. Může si vaše strana dovolit odstřelit nejoblíbenějšího politika v zemi, který ve volbách na Hrad posbíral 830 tisíc hlasů?

Pokládám to za zbytečný luxus, který jsme si mohli odpustit, protože má silnou podporu ve společnosti. Je to určitě moje osobní porážka a možná i vítězství určité sebevražedné tendence v ČSSD, kterou se zatím dařilo držet v rozumných mezích. Se zvoleným vedením jsem spokojený na osmdesát devadesát procent. Dienstbier mi tam chybí, ale je ještě relativně mladý a jeho budoucnost v ČSSD ještě přijde.

* Mluvil jste o sebevražedných tendencích, co nebo koho jste měl konkrétně na mysli?

Na konkrétní představitele soc. dem. to nelze aplikovat. Spíš jde o to, aby soc. dem. nepodléhala sektářským tendencím ve smyslu vnitřních sporů a válek a soustředila se na nesmírně těžký úkol, který má, pokud dostane důvěru od voličů, před sebou, tedy změnit situaci v ČR. Jsem rád, že jsme například prošli prezidentskou volbou, aniž by to soc. dem. rozdělilo, a že jsme se ani na okamžik nepřiblížili k situaci z roku 2003, kdy naše preference klesly na minimum.

* Je nezvolení Dienstbiera sebevražednou tendencí?

Beru to jako tendenci, která směřuje k oslabení ČSSD. Stál jsem o to, aby ve vedení byly zastoupeny všechny silné osobnosti, které máme k dispozici. A pokud byli zvoleni Michal Hašek a Zdeněk Škromach, které jsem podporoval, tak měl být zvolen i Jiří Dienstbier. Ale věřím, že Dienstbier bude ČSSD pomáhat, i když není v jejím vedení.

* Jistě vás ale potěšil prezident Miloš Zeman, když prohlásil, že si jako občan přeje vítězství soc. dem. ve volbách. Věříte, že vám nebude mluvit do strany a potažmo do vlády?

Myslím, že Miloš Zeman bude aktivní prezident a bude naplno vykonávat své kompetence. Ale určitě nemá zájem na jakékoli destabilizaci politické scény. A když se na ni podíváme, tak jednou z mála stabilních stran, která je schopna fungovat a plnit program vůči voličům, je právě soc. dem. Prezidentovo vystoupení pokládám za velmi pozitivní, za napřaženou ruku, a soc. dem. je připravena tuto napřaženou ruku přijmout a spolupracovat s prezidentem na věcech, kde budeme mít podobné programové cíle.

* S prezidentem se shodujete na případné menšinové vládě třeba s tichou podporou KSČM. Komunisté by ale chtěli výměnou za podporu kontrolní funkce ve státě. Přistoupili byste na to?

Není možné míchat exekutivu a opozici. Odpovědnost za resorty musí případně zvládat vládní koalice, opozice má mít kontrolní role tam, kde jí to přísluší. Rozhodně se nebráním debatě, aby opoziční strany a i ta strana, která bude tolerovat případně menšinovou vládu, dostávaly kontrolní role. Ale nemyslím si, že by mělo dojít k nějakému prolínání mezi nevládními a vládními stranami na ministerstvech. Už dnes opoziční strany mívají své zástupce ve státních firmách či v dozorčích radách státních fondů, a to by mělo fungovat v příštím volebním období. Klíčový ovšem bude vládní program, a tam, pokud hovoříme o jednobarevné menšinové vládě ČSSD, by to měla být vláda se sociálnědemokratickým programem. A předpokládám, že by takový program mohl být KSČM blíž než program ODS a TOP 09.

* Zeman také prosazuje ústavní změny jako zvýšení počtu volebních obvodů do Sněmovny, snížení preferenčních hlasů z pěti na tři procenta a panašování, tedy kroužkování kandidátů napříč stranami. Jste v tom také zajedno?

Pokud jde o panašování, jsem jeho stoupencem v komunální politice, ale ve volbách do Sněmovny bych úplně nechápal jeho smysl, protože tam nesoupeří konkrétní lidé, ale programy politických stran. Navíc pro voliče by velké plachty či abecední seznamy byly matoucí. V minulosti jsme již podpořili snížení hodnoty preferenčních hlasů z 10 na pět procent u všech typů voleb. Další snižování by oslabilo garanci politických stran za osobnosti, které do vrcholové politiky posílají, a myslím, že bychom tuto hranici měli pár let nechat. A pokud jde o zvýšení počtu volebních obvodů ve volbách do Sněmovny, tak už by to pravděpodobně nebyly volby na základě poměrného systému, ale mohly by tam převážit většinové prvky. Není to nový návrh, na tom byla založena volební reforma z dob opoziční smlouvy, která narazila u Ústavního soudu. Jsem pro to, aby obě komory měly odlišné volební systémy, a netrpím představou, že sociálněekonomické problémy v zemi lze vyřešit volebními reformami. To nefunguje, stačí se podívat na Itálii.

 

Zdroj: Právo (23.-24.3. 2013)

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády