Pár poznámek ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2016, kapitoly 307 Ministerstvo obrany

Pár poznámek ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2016, kapitoly 307 Ministerstvo obrany

21.04.2017 Jako zpravodaj ke státnímu závěrečnému účtu státního rozpočtu ČR za rok 2016, kapitoly 307 Ministerstva obrany musím říci, že na Výboru pro obranu proběhla velmi ostrá a zajímavá diskuse. Ale nejprve pár suchých čísel. MO hospodařilo v uplynulém roce celkem s 53,44 miliardami korun, včetně příjmů ve výši 5,37 miliard Kč. Z plánovaných výdajů utratilo 45,671 miliard korun, což představuje 0,97% HDP a 3,74% z celkových výdajů státního rozpočtu. Nedočerpáno tudíž bylo 4,048 mld.Kč a pro rok 2017 se převedlo 3,872 mld.Kč. Mandatorní výdaje 58,93%, běžné výdaje 30,55% a na programové financování šlo 10,52%. To podle metodiky našeho MO. Připomínám, že NATO doporučuje výdaje ve výši 2% HDP a poměr výdajů 50:30:20. Počet zaměstnanců rezortu byl ke konci roku 2016 30 332 s průměrným platem 31 433Kč. Z toho počet vojáků z povolání 22 888 s platem 31 211Kč.

Při detailním zkoumání je zřejmé, že se stále nepodařilo nastavit takové systémové změny, které by umožnily transparentní a efektivní fungování akvizičního procesu. Opravdu se nelze vymlouvat na rozpracované a nedokončené nákupy či problémy s dodavateli. Pokles výdajů k HDP ukazuje neschopnost MO absorbovat schválené výdaje, a to každoročně. Zároveň ohrožuje přijetí závazku na 1,4% HDP v roce 2020 a 2% HDP do konce roku 2024.
Přitom se nedaří naplňovat rozvoj schopností naší armády podle schválené Koncepce výstavby AČR do roku 2025, zejména z pohledu nutné modernizace armádní techniky. A to přesto, že armáda ví, že jí schází letecké přepravní schopnosti a existuje reálná nabídka na koupi transportních letounů CASA či doplnění vládní letky o malé proudové letadlo.

Problém s armádními financemi je o to horší, že v hodnotící zprávě generálního tajemníka NATO J.Stoltenberga se naše země pohybuje podprůměrně, jak v poměru výdajů k HDP, tak zejména procentně k nutným investicím v budování schopností našich ozbrojených sil. Podle alianční metodiky dosahují naše investice toliko 7,23% a bylo by vhodné přenastavit naši metodiku výpočtu na tu alianční. Také se ukazuje jasná souvislost mezi celkovou výší výdajů a výší investic do modernizace armády. V současné době připravuje Česká republika národní plán plnění úkolů ozbrojených sil. Ten bude zahrnovat nejen časovou osu dosažení 2% HDP, ale i soupis investic ke zvyšování schopností OS a také podíl naší armády ke kolektivní obraně NATO, a to zapojením do misí a operací či v rámci pomoci členským zemím Aliance.

Je dobře, že ČR potvrzuje naše odhodlání i schopnost si splnit naše závazky a zároveň přispívat podle článku 3 ke společné obraně výstavbou schopností naší armády. Na straně druhé je třeba zvýšit úsilí a také zjednodušit akviziční systém tak, aby umožňoval na jedné straně transparentnost a na straně druhé efektivitu vynakládaných peněz daňových poplatníků. Proto mi schází každoroční Bílá kniha o obraně, která by zhodnotila plnění úkolů a závazků za uplynulý rok a zároveň by deklarovala cíle v tom daném roce. Máme novelizovanou Bezpečnostní strategii ČR, máme novou Obrannou strategii ČR a KVAČR, které charakterizují základní úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti. Nicméně daleko důležitější je realizace těchto úkolů v praxi a sledování plnění cílů v těchto dokumentech uvedených.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR