Odraz jednání dopravních odborů a vlády na budoucnost dopravní obslužnosti

Odraz jednání dopravních odborů a vlády na budoucnost dopravní obslužnosti

09.09.2016 V tomto týdnu jsme byli svědky hektického finiše jednání mezi odborovými zástupci řidičů linkových autobusů a Vlády ČR. Celý maraton jednání, který de facto započal již v lednu 2014, vyústil konečně tak v rozumný kompromis.

Předpokládám, že toto postupné jednání nebylo určitě jednoduché a bez komplikací. Vycházím tak z osobní zkušenosti, kdy jsem měl možnost účastnit se jednání hejtmana Zlínského kraje a předsedy dopravních odborů. Všechny těžkosti a neshody mnohdy vypjatého jednání jsou snad již ale překonány a rozhodující je skutečnost, že došlo k dosažení reálného výsledku a situace v prostředí veřejné dopravní obslužnosti se tak do velké míry konečně stabilizuje.

Napětí, které doposud skutečně silně ovládalo komunitu řidičů autobusů, bylo skutečně velké. Stejně jako jejich odhodlání vstoupit do časově neomezené stávky.

Co by znamenala stávka v dopravě pro každodenní život jednotlivých regionů, není třeba složitě popisovat. Včetně toho, že omezení či přímo nedostupnost autobusové dopravy je možno vnímat nejenom jako ekonomické, ale i bezpečnostní riziko. Například tím, že systém evakuačních plánů obyvatelstva, které počítají v případě přírodních pohrom či průmyslových havárií s nasazením autobusů veřejné dopravy, by tak byl citelně narušený. To není zbytečně přehnaná úvaha, to je předběžná opatrnost. Fakt, že se v celém jednání výrazně osobně na straně řidičů angažoval i premiér Sobotka, tuto skutečnost dokládá.

Kladný odraz je možno očekávat i v personální dostatečnosti pracovníků, kteří jsou v systému dopravní obslužnosti nejdůležitější a nezastupitelní. Tedy řidičů, jejichž odměňování bylo doposud skutečně hluboko pod úrovní významu jejich pracovní pozice a reálně odváděného výkonu.

Rád bych tak poděkoval všem stranám jednání. A to nejenom jako osoba více než 20 let profesně činná v dopravě, ale také jako člověk, který se veřejné dopravě věnuje v rámci své politické účasti v samosprávě. Zástupcům řidičů za odhodlání, odvahu a trpělivost a jejich vládním partnerům za vstřícnost a ochotu vnímat skutečně odůvodněné problémy této profesní skupiny.

Věřím, že společný výsledek jednání ocení tak nejenom samotní řidiči, ale také cestující veřejnost, pro kterou bude veřejná dopravní služba i nadále plně dostupná a funkční.

 

Mgr. Tomáš Zůbek

  • Člen Výboru pro dopravu ZZK
  • kandidát ČSSD do Zastupitelstva Zlínského kraje