Občané s cejchem chudoby

Občané s cejchem chudoby

05.11.2012 Empatie (vcítění se do situace jiných) je sice cizí, nikoliv však vulgární slovo, a mám dojem, že špetka empatie by naší dnešní vládě neškodila.

Před dvaceti lety byla platební karta znakem úspěšnosti jejího držitele. S postupem elektronizace a rozšiřováním bezhotovostních plateb se stala běžnou součástí našeho života a většina obyvatel naší republiky ji používá každodenně. Většina, ale ne všichni. A v tom je skrytý problém.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo v rámci úsporných opatření vyplácet sociální dávky prostřednictvím bezhotovostního bankovního styku. Příjemci těchto dávek budou napříště v naprosté většině odkázáni buď na placení útraty prostřednictvím platební karty, tzv. S karty, nebo si prostřednictvím této karty budou moci hotové peníze vybrat v bankomatu.

Lidé, kteří mají k bankomatům daleko, starší generace s vlažným vztahem a mnohdy dokonce s nedůvěrou k elektronickým platbám, ti co se platební kartu z nejrůznějších důvodů nenaučili používat, ale také ti, kteří ji používat nemohou – například imobilní občané na invalidních vozíčcích, ti všichni mají a budou mít problém. Vybere jim někdo peníze z bankomatu, tak aby je neošidil? Do mé  senátorské kanceláře přišel člověk, který predikoval, že u bankomatů budou stát podnikavci nabízející „nezištnou“ pomoci s výběrem peněz. Obávám se, že ani moc nepřeháněl.

S karta zavedená MPSV je na první pohled jednoznačně rozpoznatelná plastová karta, která má zajistit základní živobytí se stala skutkem. V peněžence svítí svou výraznou barvu a všem lidem kolem vás již při otevření peněženky dává na vědomí, že jste příjemcem sociální dávky.

Při placení S kartou vás příjemce platby, okamžitě zařadí do příslušné sociální skupiny. Sběr sofistikovaných údajů o klientech (i těch potenciálních, ale i o těch, kteří nejsou příliš perspektivní) je stále větším byznysem. Je tedy třeba informovat, že jste nemocný, nezaměstnaný popř. starý. S karty se tak staly průlomovým vstupem do soukromí.

Pokud ministerstvo zrealizuje plán vyplácet i důchody prostřednictvím S karty, bude to jen další pokus postupného značkování jednotlivých skupin obyvatelstva. Celý život poctivě pracujete a máte tedy nárok vybrat si část úspor, které jste vložili do solidárního důchodového systému. S přiznaným důchodem, však dostanete zelenou kartu - označení pro ty, kteří nepracují a žijí ze sociálních dávek – tak jak často tvrdí politici ještě stále vládnoucí koalice.

Je zřejmé, že ne všichni občané mají stejný nárok na ochranu osobních údajů, jak dokládá „aféra“ posledních dnů. Úřad vlády podal trestní oznámení za únik informací o odměnách vysoké státní úřednice, úřednice placené z veřejných zdrojů. Ptám se, jak to koresponduje s tím, že držitel Skarty se má při placení prokazovat tímto instrumentem a mít cejch člověka závislého na sociálních dávkách, cejch chudoby? Zde se nejedná o neoprávněné nakládání s osobními údaji? Dochází, zcela jednoznačně, ale ona se ta naše dnešní vláda drží sice pochybného, ale v některých kruzích evidentně oblíbeného rčení: Na chudý lid musí být přísnost.

 

Ing. Hana Doupovcová

  • Členka Senátorského klubu