Obávám se o bezpečnost občanů. Ať Kubice vysvětlí záměry vlády

Obávám se o bezpečnost občanů. Ať Kubice vysvětlí záměry vlády

Dnešní média přinesla velmi vážné a znepokojující informace o uvažovaných restrikcích v bezpečnostních sborech, konkrétně o možném propouštění příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a to v řádech tisíců.

Takový výhled mají obsahovat interní analýzy a scénáře, které směřují na stůl ministra vnitra Jana Kubiceho. Jako předseda Asociace krajů ČR i  hejtman Jihomoravského kraje, jsem takovými úvahami v resortu Ministerstva vnitra zděšen a vážně znepokojen, protože znamenají fakticky významné snížení funkčnosti Integrovaného záchranného systému ve všech regionech ČR a mohou ohrozit bezpečnost našich občanů. Nucený odchod tisíců hasičů a policistů bude znamenat ochromení činnosti profesionálních hasičských i policejních stanic, někde také jejich úplné zrušení. Takový postup považuji za nepřijatelný, neodůvodnitelný a  destruující základní funkce státu v území. Ministr vnitra, který  připustí rezignaci na zajištění základní bezpečnosti občanů a  dostupnosti policie a hasičů, by měl sám rezignovat, pokud nedokáže vlastní resort a jeho fungování obhájit a zajistit. Protože hejtmani spoluzodpovídají za Integrovaný záchranný systém v regionech a v době krizových situací, např. živelných katastrof, jej řídí, požaduji co  nejdřívější jednání ministra vnitra, policejního prezidenta a ředitele Hasičského záchranného sboru ČR se všemi hejtmany, kde budeme seznámeni s  aktuální situací i se skutečnými záměry budoucnosti Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR jako klíčových složek Integrovaného záchranného systému ve všech regionech ČR v příštích letech. Zároveň žádám ministra vnitra o poskytnutí všech připravovaných podkladů a  analýz, na základě kterých má být rozhodováno o budoucnosti bezpečnostních sborů v resortu Ministerstva vnitra ČR.

Zdůrazňuji, že zájmem hejtmanů je zajištění bezpečnosti občanů ve všech regionech a dobře fungující Integrovaný záchranný systém, včetně Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR.

 

JUDr. Michal Hašek

  • statutární místopředseda ČSSD, hejtman
  • Stínový ministr zemědělství a venkova