Nesouhlasím s usnesením předsednictva ČSSD, které poškodilo nejen stranu, ale i ČR

Nesouhlasím s usnesením předsednictva ČSSD, které poškodilo nejen stranu, ale i ČR

28.10.2013 Musím souhlasit s názory voličů ČSSD, kteří této straně dali svůj hlas, protože uvěřili, že její představitelé chtějí opravdu budovat funkční a spravedlivý stát.

To, co se odehrálo den po oznámení volebních výsledků a v předvečer 95. výročí založení naší republiky je ostudou na 135 letech činnosti sociální demokracie. Já osobně se distancuji od usnesení předsednictva ČSSD a žádám členy ÚVV ČSSD, aby zakročili a toto usnesení zrušili.

Nejde o to, kdo je či není zodpovědný za hubené volební vítězství, jde o to, že tento vnitrostranický puč byl dlouhodobě a ve spolupráci s panem prezidentem plánován. Přece nelze donekonečna tolerovat okopávání kotníků předsedovi strany, jako sociální demokraté bychom neměli balamutit veřejnost a zejména bychom si neměli navzájem lhát. Jak jinak, než o lži lze hovořit o slovech prvního místopředsedovi ČSSD, který se ještě donedávna zaklínal svojí loajalitou vůči B.Sobotkovi, aby zorganizoval za zády vedení strany spiknutí s cílem obsadit premiérský post. Přitom to nebyl předseda strany, ale jeho místopředsedové, kteří rozdělovali sociální demokracii a podporovali její protikandidáty.

Neštítí se vyjednávači vyjednávat s panem prezidentem o dělení ministerských postů bez vědomí nejvyššího vedení ČSSD a poslaneckého klubu? Uvědomujete si, pánové vůbec, že jste nejen zradili členskou základnu, ale zejména 1 016 829 voličů, kteří nám dalo důvěru? To se opravdu tak mocně třesete na ministerské pozice, že oklešťujete demokratické principy strany a neváháte hazardovat s důvěrou veřejnosti i politickým vývojem v zemi? Opravdu se nestydíte za své jednání, které přišlo v tu nejvíce nevhodnou dobu? Nebo možná ve velmi vhodnou dobu pro vaše neukojené ambice.

Po ovládnutí krajů sociálně demokratickými hejtmany se vytvořilo druhé mocenské centrum v ČSSD. Pod vedením M.Haška se připravovalo převzetí vedení sociální demokracie právě hejtmany a jimi blízkými spolupracovníky. Podotýkám, že již v roce 2010 jsem očekával přijetí spoluodpovědnosti za volební výsledek, ale politické grémium, jak bývá jeho zvykem to ponechalo pouze na tehdejším předsedovi. Přitom se ptám, proč nepřevzalo také vedení krajů svoji odpovědnost za špatný volební výsledek v krajských volbách v roce 2012, ve kterých ČSSD ztratila 75 mandátů a hlavně 422 758 hlasů (40%).

Jak je možné, že řadovým členům ČSSD je rušeno členství z důvodu nedodržení usnesení vyššího orgánu a členům předsednictva, kteří neplní usnesení ÚVV ČSSD, se nikdy nic nestane? Jak je možné, že nečlenové strany a těm, kteří si z čistě alibistických důvodů pozastavili členství se umožní kandidovat do poslanecké sněmovny a členům ČSSD se výjimka neumožní? Ptám se, kdo si z vedení ČSSD udělal analýzu poklesu voličské přízně od roku 2006 do současnosti, a to jak v parlamentních, tak v krajských volbách? A proč neplatí zodpovědnost celého vedení, které rozhodlo o způsobu předvolební kampaně?

Problémem současné sociální demokracie je mnohoobročnictví, kdy hejtmani jsou zároveň poslanci, senátoři i poslanci primátory či starosty, řada z nich jsou zároveň stínovými ministry či zastávají vysoké pozice ve vedení ČSSD. To, co platí pro řadové členy v řadě případů neplatí pro funkcionáře strany. Přitom by stále mělo platit zlaté pravidlo demokracie, že politik by měl podporovat to co je užitečného pro většinu občanů země, teprve poté co je dobré pro tu kterou politickou stranu a až naposledy, co je výhodné pro něj jako osobu. Pokud se toto pravidlo deformuje, pak je ohrožena demokracie a politická kultura v zemi.

Nesouhlasím s usnesením předsednictva ČSSD, protože poškodilo stranu v očích veřejnosti, poškodilo renomé naší země, ohrozilo možnost vstupu ČSSD do vlády a zejména plnění našeho předvolebního programu. Žádám všechny zainteresované, aby zvážili svoji osobní zodpovědnost v tomto vnitrostranickém puči a vyvození své politické odpovědnosti. Odstranění hlavního vyjednávače a předsedu strany je nejen nedemokratické, ale zejména podlé. Proto navrhuji svolání mimořádného ÚVV ČSSD, který musí vrátit předsedu strany do vyjednávacího týmu. Podle mého názoru porušilo 20 členů předsednictva usnesení ÚVV ČSSD a podlomilo důvěru veřejnosti v sociálně demokratickou politiku. Tento názor není pouze názorem mým, ale názorem celé řady slušných a poctivých sociálních demokratů, kterým se taková jednání příčí. Zároveň je to názor většiny voličů ČSSD, kteří nás v minulém týdnu podpořili. Jsem přesvědčen, že iniciátoři této destabilizace by měli odejít nejen ze všech stranických a volených funkcí, ale měli by zvážit i svůj odchod z České strany sociálně demokratické. Zachovali se totiž nikoliv jako státníci a sociální demokraté, ale spíše jako hochštapleři a lidé, kteří dávají přednost osobním ambicím a postům.

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR