Není silné vlády bez silné opozice a naopak

Není silné vlády bez silné opozice a naopak

19.12.2012 „Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“, tolik citace z platné Ústavy České republiky. Proč tohle připomínám?

Stalo se pravidlem, že v naší zemi za vše mohou politici a politické strany, zejména poslanecká sněmovna. Nechci tvrdit, že v řadě případů neleží zodpovědnost za špatné a asociální zákony pouze a bedrech zákonodárců, ale zároveň je nutné dodat, že v drtivé většině návrhů zákonů, prochází tyto vnitřním a vnějším připomínkovým řízením a celý legislativní proces je podroben odbornou expertízou a dohledem legislativní rady vlády. 

Každá politická strana má svůj politický program, který předkládá široké veřejnosti prostřednictvím svých zástupců. Ať již na komunální, krajské či celostátní úrovni.

A je právem i zodpovědností voličů, komu a jakému programu dají přednost. Takže i vlastní rozhodování vlády a prosazování jednotlivých zákonů je spoluodpovědností občanů. Zároveň však platí, že není silné vlády bez silné opozice a naopak. Když je slabá opozice, která nedostatečně hájí zájmy těch, kteří ji pomohly uspět, pak má vláda zjednodušenou pozici.

Protože nebude pod neustálým kritickým tlakem a bude si moci dělat téměř, co chce.

Naopak pokud je opozice silná a předkládá vlastní pozitivní alternativy, pak ukazuje veřejnosti možné cesty k nápravě i odlišnosti své politiky od té vládně koaliční. A pokud vláda nereflektuje na kritiku opozice, nic si nedělá z kritiky veřejnosti a odborů a stále provádí hloupá opatření a prosazuje nerozumné zákony, dlouhodobě se jí tato politika nevyplatí. A může se schovávat za různými tématy, lidé nejsou hloupí a uvažují realisticky.

Jejich znechucení politikou a politiky dokáži pochopit, nicméně opět musím  zdůraznit i jejich politickou a lidskou spoluodpovědnost, a to nejen za jejich hlasování v průběhu voleb, ale i za to, že namísto volby zůstanou doma a svého práva nevyužijí.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu