Nemocnice slavnostně zahájila provoz rekonstruované centrální sterilizace

Nemocnice slavnostně zahájila provoz rekonstruované centrální sterilizace

11.12.2013 V úterý 10. prosince 2013 byl slavnostně zahájen provoz rekonstruované centrální sterilizace Vsetínské nemocnice a.s. Investorem stavební části v objemu 14,5 milionu korun, byl Zlínský kraj.

Nemocnice uhradila dodávku zdravotnických technologií a vnitřní vybavení za bezmála 6,5 milionu korun. Stavební práce provedla firma Rapos spol. s r.o. Holešov, vnitřní technologie dodala společnost Block a.s.

V úterý 10. prosince 2013 byl slavnostně zahájen provoz rekonstruované centrální sterilizace Vsetínské nemocnice a.s. Investorem stavební části v objemu 14,5 milionu korun, byl Zlínský kraj. Nemocnice uhradila dodávku zdravotnických technologií a vnitřní vybavení za bezmála 6,5 milionu korun. Stavební práce provedla firma Rapos spol. s r.o. Holešov, vnitřní technologie dodala společnost Block a.s.

Nemocnice VsetínProstory centrální sterilizace již neodpovídaly současným potřebám, byly předimenzované, vybavení zastaralé a provoz neekonomický. Centrální sterilizace má nyní k dispozici nové myčky nástrojů a sterilizátory nové generace – plazmový sterilizátor a parní sterilizátory s vlastním vyvíječem par. Během stavebních prací byla navíc instalována nová plastová okna, vybourány stávající stěny a provedeny příčky v souladu s navrženým dispozičním řešením. Prostory mají nové podlahy a podhledy, byly realizovány povrchové úpravy stěn, vybudovány potřebné vnitřní rozvody sítí a vzduchotechniky, nainstalovány radiátory s termoregulačními hlavicemi.

Rekonstrukce centrální sterilizace znamená nejen obnovu stávajícího vybavení a technologií, ale díky změně prostorové dispozice také výrazné provozní úspory.

Nemocnice Vsetín„Ráda bych poděkovala firmám, že dodržely termíny a můžeme tak ještě před vánočními svátky zahájit provoz centrální sterilizace. Samozřejmě velké poděkování patří zaměstnancům, kteří po dobu rekonstrukce pracovali v náhradních prostorách," uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková.

Slavnostního zahájení provozu v rekonstruovaných prostorách se zúčastnil rovněž náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Lubomír Nečas a vsetínský místostarosta, poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek a další významní hosté.

„I přes nepříznivou ekonomickou situaci je do nemocnice zapotřebí investovat a modernizovat ji. Ve fázi přípravy jsou i další projekty, nejdůležitějším je výstavba nového interního pavilonu," komentoval MUDr. Lubomír Nečas.

Mistostarosta Mgr. Petr Kořenek připomenul, že nemocnice na druhou stranu není jen o materiálním vybavení, ale hodně záleží také na lidech, kteří zde pracují.

„Nedávno nemocnice získala ocenění v pacientské anketě, kde se umístila jako první v kraji a dvanáctá v republice, což je velmi pozitivní a chtěl bych k tomuto úspěchu zaměstnancům i vedení nemocnice pogratulovat," uvedl ve svém projevu Mgr. Petr Kořenek.

Centrální sterilizace je důležitým provozem pro operační sály, ale také většinu ostatních oddělení. V ambulancích a na zákrokových sálech se sice zvyšuje počet jednorázových pomůcek, úloha centrální sterilizace je však stále nezastupitelná. „Rekonstruované prostory jsou praktické a krásné, vhodně logisticky uspořádané. Jsou zde splněny všechny normy a nezbývá, než si přát, aby centrální sterilizace sloužila svému účelu ještě řadu let," uvedl na závěr primář oddělení centrálních operačních sálů (COS) a centrální sterilizace (CS) MUDr. Dalibor Dvořák.

 

Zdroj: Město Vsetín