Nemocnice nemají peníze na léčbu pacientů

Nemocnice nemají peníze na léčbu pacientů

29.08.2013 Řada nemocnic je nucena kvůli krizovému nedostatku financí omezovat dražší a složitější zdravotní péči. Někteří pacienti tím mohou být poškozeni kvůli pozdějšímu ošetření nebo prodlevě v dodání léku. Za první pololetí letošního roku dosáhl hospodářský výsledek nemocnic ztráty 2 miliard Kč a jejich platební schopnost se dále výrazně zhoršuje. ČSSD je kritickou situací českých a moravských nemocnic znepokojena, naší prioritou je zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny.

Vinu za tento kritický stav nese jednoznačně vláda ODS a TOP09, zejména její bývalý ministr Leoš Heger. Jeho základní povinností bylo zajistit alespoň minimální objem financí pro systém veřejného zdravotnictví  tak, aby byla zajištěna pacientům dostupná kvalitní zdravotní péče.  Ministr nebyl schopen prosadit navýšení platby za tzv. státní pojištěnce alespoň o inflaci, která se naposledy valorizovala v roce 2009. Kromě toho zdravotnictví přišlo o více než 6,6 miliardy Kč v důsledku zvýšení DPH. Ani v této záležitosti nedokázal bývalý ministr hájit oprávněné potřeby pacientů a alespoň zčásti tento vliv kompenzovat. Důsledkem je narůstající 8 - 10 miliardový deficit v systému veřejného zdravotnictví. Drastická úhradová vyhláška ministra Hegera pro rok 2013 způsobila meziroční propad příjmů mnohých nemocnic o více než 10 %, což je v kombinaci s růstem DPH ve zdravotnictví takřka „smrtící koktejl“. 

Vyzývám proto současného ministra zdravotnictví Martina Holcáta, aby neprodleně zajistil zvýšení  platby za státní pojištěnce, které do zdravotnictví přinese zhruba 5,6 miliardy Kč a odkup nedobytných pohledávek pojišťoven, především VZP. Rychlým řešením by mohly být i vratné půjčky státu. Jsme si vědomi, že situace je po rozpuštění Poslanecké sněmovny komplikovaná. ČSSD i její senátoři však podpoří návrhy, které  budou znamenat  finanční stabilizaci českého zdravotnictví.

 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

  • stínový ministr zdravotnictví