Nekrolog: Valtr Komárek – odchod velkého muže

Nekrolog: Valtr Komárek – odchod velkého muže

17.05.2013 Dnes 16. května 2013 nás opustil Valtr Komárek. Je to velká ztráta, nejen pro mne osobě, nejen pro ČSSD, které byl čestným předsedou, ale pro celou naší zemi. Valtr Komárek byl zaslouženě legenda. Jeho legenda začíná za druhé světové války, kdy byl židovským klukem, kterého posadili do vlaku směr Auschwitz via Teresienstadt. Z tohoto vlaku je zachránila rodina moravských sedláků. S touto životní zkušeností bylo jen logické, že se z něj stal mladý komunista, který studoval v Sovětském svazu. Po návratu hned práce na Státní plánovací komisi. Následují první nesmělé pokusy o reformování komunistického systému. Na počátku šedesátých let pak přichází zkušenost z Kuby, kdy byl poradcem legendy světové revoluce Ernesta Che Guevary. Po návratu do Prahy v polovině šedesátých let pak Valtr Komárek začíná chápat a cítit slabiny komunistického režimu a snaží se s nimi něco dělat v rámci Pražského jara.

Pak přichází šok sovětské okupace srpna roku 1968. Valtr Komárek je marginalizován. Jeho doba přichází na jaře roku 1984. V Sovětském svazu začínají pukat ledy a Valtr dostává možnost založit nejdříve Kabinet Prognóz a posléze Prognostický ústav ČSAV(PgÚ ČSAV). A právě tam jsem měl možnost jak interní aspirant PgÚ ČSAV poznat Valtra Komárka. Nejprve mi připadal velmi exotický, protože v té době jsem si myslel, že vrcholem vědy v ekonomii je ekonometrie a použití matematických metod na ekonomické problémy. Teprve časem jsem zjistil, že tyto metody jsou používány především na problémy, o kterých máme čísla, což nutně nejsou ty problémy nejdůležitější. Když jsem v té době roku 1985 napsal svůj první ekonomicko-matematický článek pro Ekonomicko-matematický obzor, měl jsem ambici pochlubit se šéfovi svého pracoviště, že mám seriózní publikaci a poslal jsem jej do kanceláře Valtra Komárka, pak mi zavolala jeho sekretářka. A řekla mi zcela vážně, jestli opravdu chci znervózňovat pana docenta nějakými vzorci, o kterých nemá velké mínění. Pochopil jsem, že to paní sekretářka myslí se mnou dobře a na presentaci svého článku Valtrovi jsem netrval.

                Později mi i došlo, že Valtr svým neotřelým způsobem vidí reálné problémy české ekonomiky daleké lépe, než já se svými formálními přístupy. Nicméně největší přínos Valtra Komárka pro mne osobně i celou naší zemi vidím ve vytvoření Prognostického ústavu jako fóra pro víceméně svobodnou diskuzi, která probíhala již v druhé polovině osmdesátých let. Otevřená debata takového spektra lidí, které začínalo Miroslavem Ransdorfem a končilo Václavem Klausem byla v té době věcí nevídanou a bohužel není úplně obvyklá ani v dobách demokratické společnosti, kterou máme pro roce 1989. Vedle výše dvou zmíněných osobností europoslance za KSČM a bývalého českého předsedy vlády a presidenta bylo v PgÚ ČSAV mnoho dalších velmi zajímavých lidí jako třeba bývalých ministrů Karla Dyby, Vladimíra Dlouhého či Tomáše Ježka. Valtr Komárek ovšem také zaměstnával bývalého guvernéra ČNB Zdeňka Tůmu, skvělého ekonoma a matematika Vladimíra Rudlovčáka, současného předsedu Tenisového svazu Iva Kaderku a také vynikající ekonomky Růženu Vintrovou a Janu Sereghyovou. Prognostickým ústavem prošel i současný prezident Miloš Zeman. Valtr Komárek byl schopen poskytovat, alespoň částečné pracovní úvazky i otevřeným disidentům, jakým byla například paní Rita Klímová. A jedním z nejabsurdnějších zážitků s PgÚ ČSAV byl týdenní kurs angličtiny pro členy SSM, který vedla paní Rita Klímová ve školícím středisku Ústřední výboru slovenského SZM ve Štůrovu v květnu roku 1989. Zároveň se chci omluvit celé řadě vynikajících osobností, které jsem nestačil zmínit ve svém výčtu.

                Po listopadu 1989 byl Valtr Komárek katapultován do pozice místopředsedy vlády. Tam ovšem rychle marginalizován svým bývalým dravým podřízeným Václavem Klausem. S Valtrem jsem spolupracoval i v rámci ČSSD, kdy mi pomáhal s předvolební kampaní do Poslanecké sněmovny v roce 2002 a do Senátu v roce 2010. Lidé rádi chodili na jeho přednášky a chtěli odpověď na otázku, proč se nenaplnili očekávání Listopadu roku 1989. Proč na místo sociálně tržního hospodářství jsme dostali kapitalismus bez přívlastků v kriminálním provedení ODS. Jen s jednou věcí jsem měl s Valtrem problém, přemluvit ho, aby neříkal, že internet je k ničemu a že škodí, když jsem chtěl sebe i ČSSD přihlásit k informační společnosti …

 

Čest Valtrově památce, bude nám chybět!

 

Ing. Jan Mládek CSc.

  • Stínový ministr financí