Nečasova vláda svým odporem k zavedení daně z finančních transakcí poškozuje ČR

Nečasova vláda svým odporem k zavedení daně z finančních transakcí poškozuje ČR

11.10.2012 ČSSD je přesvědčena o tom, že Nečasova vláda svým odporem k zavedení daně z finančních transakcí poškozuje ČR. Zatímco sousední Slovensko se tento týden připojilo k zemím EU, které chtějí zavést daň z finančních transakcí, ČR stále s tímto nástrojem otálí. Česká vláda a především ministr financí Miroslav Kalousek se odmítají poučit z příčin světové finanční a hospodářské krize, která začala v roce 2008 a dosud probíhá.

Neregulované finanční trhy fungují stále rychleji a tím se stávají těkavými - nestabilními. Daň z finančních transakcí by na jedné straně omezila objem spekulativních obchodů, které reálné ekonomice nic pozitivního nepřináší. Na straně druhé by daň z finančních transakcí vedla k tomu, že peníze na sanace finančního sektoru by byly získávány ze sektoru samotného a nikoliv na úkor daňových poplatníků, růstu veřejného dluhu a demontáže sociálního státu.

Navíc argumenty, které používá ministr Kalousek k odmítání daně z finančních transakcí, jsou zcela nesmyslné. Česká republika nemá problém v tom, že v případě zavedení této daně by od nás odešly nějaké obchody. Většina zdaněných finančních operací totiž probíhá ve velkých zemích EU, a pokud by tato daň byla přímým příjmem EU byla by Česká republika čistým benefitorem zavedení  této daně.

ČSSD proto vyzývá vládu P.Nečase a především ministra Kalouska, aby přestali s touto škodlivou politikou v daňové oblasti a přistoupili k jednáním, která povedou k přijetí této daně.

 

Ing. Jan Mládek CSc.

  • Stínový ministr financí