Názory spotřebitelů a firem na geo-blocking se liší, zjistila Komise

Názory spotřebitelů a firem na geo-blocking se liší, zjistila Komise

17.03.2016 Jak se na neodůvodněné zeměpisné blokování, tzv. geo-blocking, dívají spotřebitelé, firmy a různé zájmové skupiny, informovala Evropská komise, která aktuálně zveřejnila předběžné výsledky veřejné konzultace (informovali jsme o ní zde). Komisi zajímaly například konkrétní zkušenosti uživatelů, kterým byl odepřen přístup na určité internetové stránky z dané země, ale také pohled obchodníků na tento současný fenomén.

Jaké jsou hlavní předběžné závěry konzultace?

- Více než 90% respondentů z řad spotřebitelů souhlasí s tím, že spotřebitelé i podniky by měli být schopni nakupovat zboží i služby v celé EU. Podporují také závěr, že geo-blocking a další geografická omezení vytvářejí významné překážky na vnitřním trhu.

- Osm z deseti spotřebitelů se již s geo-blockingem setkalo osobně, drtivá většina proto podporuje přijeté legislativních opatření s cílem neodůvodněné blokování omezit.

- Společnosti z velké části sdílejí názor, že geo-blocking a diskriminace jsou problém a možnosti volby pro spotřebitele a konkurenci považují za důležité faktory. První poznatky ukazují, že se řada firem shoduje v tom, že spotřebitelům s bydlištěm v členském státě B by v zásadě neměl být odepřen přístup ke zboží a službám, které má k dispozici spotřebitel ve státě A (podobně jako při nakupování ve fyzickém světě, tedy mimo internet).

- Společnosti nicméně zároveň zdůrazňují respektování smluvní svobody. Mnohé z nich proto silně protestují proti přijetí opatření, která by nutila obchodníky prodávat i mimo oblasti, ve kterých by za normálních okolností svoje výrobky a služby nabízeli.

Veřejné konzultace se zúčastnilo celkem 430 subjektů – necelé dvě třetiny názorů zaslali spotřebitelé a spotřebitelské organizace, přibližně třetinu firmy, své k tématu řekly i členské státy. Nejvíce odpovědí Komise přijala z Německa (více než pětinu z celkového počtu), v první pětce zastoupených států není žádný z tzv. nových členských států EU.

Konkrétní příspěvky do veřejné konzultace budou zveřejněny v nejbližší době. Komise momentálně odpovědi důkladně analyzuje a následně výsledky této analýzy zveřejní. Promítne je také do legislativního návrhu, týkajícího se skoncování s neodůvodněným geo-blockingem, jehož zveřejnění je naplánováno v polovině letošního roku. Ten pak bude připomínkovat i Evropský parlament a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, jehož členkou je i Olga Sehnalová.

Co je to tzv. geo-blocking?

Za neodůvodněné zeměpisné blokování, tzv. geo-blocking, je považována diskriminační praktika, používaná pro komerční účely, kdy internetoví prodejci buď brání spotřebitelům v přístupu na internetové stránky z důvodu jejich zeměpisného umístění, nebo je přesměrují na místní obchod s odlišnými cenami. Toto blokování znamená, že například zákazníci autopůjčovny v jednom konkrétním členském státě mohou za stejný pronájem vozidla ve stejném místě určení zaplatit více.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu