Návrh Svazu pacientů ČR má mezinárodní oporu

Návrh Svazu pacientů ČR má mezinárodní oporu

Svaz pacientů ČR spolu se senátorkou Alenou Gajdůškovou již avizoval přípravu návrhu zákona o právech pacientů.

Kromě práva na přístup k moderní zdravotní péči, práva na informace a důstojné zacházení, tento návrh počítá s formulací pravidel pro možnost odmítnutí léčby pacientem. Od včerejška má tento návrh  mezinárodní oporu v rezoluci Rady Evropy.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy včera v pozdních večerních hodinách schválilo dokument Ochrana lidských práv a důstojnosti zohledňováním dříve vyjádřených přání pacientů. Tento dokument navazuje na Úmluvu o ochraně lidských práv a Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. Zde je zakotveno, že způsobilý dospělý pacient nesmí být manipulován.

Jeho vůle, je-li zřetelně vyjádřená, má vždy přednost, i když se jedná o odmítnutí léčby. Pokud se pacient v okamžiku potřebného léčebného zákroku nachází ve stavu, kdy není schopen vyjádřit svou vůli, musí být zohledněno jeho dřívější přání. Rezoluce doporučuje formu takového přání pro tento případ respektující právo pacienta i dávající jasná pravidla pro lékaře.

„Nikdo nesmí být nucen k lékařskému zákroku proti jeho vůli. Je právem člověka rozhodnout se, zda chce nebo nechce být uměle udržován při životě i v situaci, která je beznadějná, nedůstojná a kdy on i jeho blízcí trpí. Nejedná se o euthanasii, kterou Parlamentní shromáždění odmítlo a zakazuje v pozměňovacím návrhu k rezoluci, který jsem při včerejším večerním jednání podpořila,“ říká ke schválenému dokumentu Alena Gajdůšková, členka Parlamentního shromáždění RE.

Dokument vyzývá členské státy RE k rychlé implementaci tohoto dokumentu do vnitrostátních předpisů, pokud formu dřívějšího přání pacientů nemají upravenou nebo pokud jsou upraveny rozdílně od rezoluce tak, „aby lidská práva a důstojnost osob byly zaručeny na celém kontinentu,“ jak se praví v rezoluci.

 

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum