Národní konference o mládeži 2017

Národní konference o mládeži 2017

02.03.2017 Měl jsem tu čest svým vstupem zahájit 3. ročník konference o mládeži.

Mládeži je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Situace mladých lidí je složitá. Musí vystudovat, získat praxi, zajistit si bydlení, založit rodinu. Prostě postavit se na vlastní nohy.

Stát nesmí jít cestou nařizování, ale vytvářením podmínek pro snazší start. Je to naše mládež, kdo postupně převezme odpovědnost za náši vlast, za nás samotné.

Chceme přece, aby se náš stát rozvíjel v duchu demokratických tradic a nepřevládly u nás tendence k radikalismu.

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČ