Najednou je na penze času dost

Najednou je na penze času dost

06.06.2014 Není tomu tak dávno, co jsme byli svědky vyložené hysterie v souvislosti s reformou starobních důchodů.

Pravicová vláda vytvořila poradní orgán, ve kterém měli početné zastoupení nejrůznější lobbisté za soukromé penzijní fondy. Tento poradní orgán vymyslel reformu, ve které shodou okolností dominovaly zájmy soukromých penzijních fondů.

Potom jsme se prakticky každý den z médií, z debat politiků i z placených inzerátů dozvídali, jak je reforma naléhavá. Pokud se co nejrychleji nenastartuje druhý penzijní pilíř, celý systém zabezpečení ve stáří krachne a my prožijeme zbytek života v bídě a nouzi. Jestliže se v co nejranějším věku nestanou klienty penzijních fondů příslušníci nové generace, pak se mladí řítí do zkázy.

Existovaly sice propočty odborníků, které ukazovaly, že křivky demografického vývoje vypadají poněkud jinak, než jak je líčili propagandisté penzijních fondů, nikdo „zodpovědný" jim však nevěnoval pozornost.

Existovaly propočty odborníků na důchodové systémy, které svědčily, že druhý pilíř v připravované podobě nepodpoří, nýbrž naopak oslabí pilíř průběžný. Ani to nikoho nezajímalo. Krize důchodů se dramaticky přibližovala, nebylo radno rozptylovat se názory těch, kdo nepatřili mezi lobbisty soukromých fondů.

Penzijní reforma byla spuštěna. K překvapení jejích protagonistů přineslo do soukromých fondů peníze tak málo lidí, že to nebylo zajímavé ani pro ty, kdo pro ně tak usilovně agitovali.

Pokud je stav našeho penzijního systému skutečně tak kritický, jak jsme byli ještě nedávno ujišťováni, pak by autoři neúspěšné reformy měli pomoci nové vládě hledat urychleně řešení. Není snad v sázce osud všech budoucích seniorů?
Místo toho se jeden z garantů zpackané reformy snaží poťouchlým způsobem diskreditovat člověka, který se na rozdíl od něho penzijními systémy celoživotně zabývá a něco o nich ví.

Kde vlastně bere bývalý a všemi oblíbený ministr financí jistotu, že pro lidi, které podle jeho vlastních prognóz čeká stáří v bídě a chudobě, není cennější odbornost člověka, jenž byl kdysi v KSČ, než kádrovácké vlohy bývalého člena strany Národní fronty?

Zdroj: Právo (6.6.2014)

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista