MŠMT se dopouští trestné činnosti při řízení operačních programů

MŠMT se dopouští trestné činnosti při řízení operačních programů

Na dnešním jednání sněmovny se ministr Dobeš otevřeně přiznal k tomu, že MŠMT se dopouští podvodného jednání při řízení operačních program Vzdělání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace. Řekl totiž, že v rámci těchto programů provádí „odklon“ finančních prostředků ve vybraných projektech mimo jiného do Prahy (rozuměj do projektů předkládaných pražskými institucemi).

Přitom podle směrnic EU jsou oba zmíněné operační programy zaměřeny pouze na pomoc strukturálně postiženým regionům, to znamená regionům, jejichž HDP je pod průměrnou hodnotou HDP v EU. Praha mezi tyto regiony nepatří, proto (odklánění finančních prostředků z obou operačních programů do pražských projektů představuje ze strany ministra Dobeše a jeho ministerstva zřejmé podvodné jednání, které lze klasifikovat jako trestnou činnost). Rozvoji Prahy je určen jiný operační program s názvem Praha – Adaptibilita.

Ministr Dobeš si zřejmě také neuvědomil skutečnost, že pokud jeho prohlášení ve Sněmovně Parlamentu ČR dne 9. 2. 2012 zaznamenají odpovědní úředníci EU, musí nutně dojít k dalšímu auditu týkajícímu se čerpání finančních prostředků ve výše uvedených operačních programech a dalšímu zpochybnění správného řízení těchto programů s případnými dalšími finančními sankcemi ze strany EU. Páteční cesta ministra Dobeše do Bruselu a jeho vysvětlování způsobů čerpání finančních prostředků v operačních programech řízených MŠMT může být úplně neúspěšné.

Domnívám se, že po dnešním vystoupení ministra Dobeše ve sněmovně nezbývá předsedovi vlády Petru Nečasovi nic jiného než neprodlené odvolání tohoto ministra. Navíc by měl předseda vlády vyvinout iniciativu vedoucí k zabránění podvodného jednání na MŠMT v rámci výše zmíněných operačních programů.

 

prof. RNDr. Ivan Ohlídal DrSc.

  • Člen Poslaneckého klubu