MMR musí okamžitě řešit problémy s krachujícími cestovními kancelářemi

MMR musí okamžitě řešit problémy s krachujícími cestovními kancelářemi

25.07.2012 S vrcholící turistickou sezónou se pravidelně a každoročně objeví informace o krachu cestovních kanceláří. Ukazují na řadu problémů v současném systému, za který odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Zásadním problémem je nedostatečný systém kontroly.

Na příkladu cestovních kanceláří CK Majestic Travel a BG Travel se ukazuje, že systém pojištění CK, udělování koncesí a následné kontroly má hluboké trhliny, díky kterým mohlo dojít k situacím, kdy byla vydána koncese nepojištěné CK či že bylo sice uzavřeno pojištění, ale ve výši, která podle pojišťovny ani zdaleka nepokryje nároky klientů na odškodnění. Stejně tak média správně upozornila na fakt, že v krachujících cestovních kancelářích figurují stejní lidé, kteří již v minulosti přivedli ke krachu jiné CK.

Aktuálnosti nabývá zároveň myšlenka speciálního fondu pojištění CK, pokud pojišťovny nebudou schopné garantovat plnění pojistné události v celé výši klientům zkrachovalých CK.

MMR by mělo situaci urychleně analyzovat, vejít v jednání s pojišťovnami a asociacemi CK, aby obdobným situacím předešlo. Řešení představuje novelizace zákona 159/1999 tak, aby CK měly povinnost uzavírat takové pojistné smlouvy, které v případě krachu zaručí klientům 100% finanční kompenzaci za zakoupené zájezdy či kompenzaci odpovídající nevyčerpaným službám v situaci, kdy klient již na dovolené je. Podobné opatření je možné zahrnout i do připravovaného nového „zákona o cestovním ruchu".

Pokud MMR v dohledné době potřebnou novelu nevypracuje, připraví ČSSD vlastní legislativní návrh, který předloží Poslanecké sněmovně.

 

JUDr. Petr Hulinský Ph.D.

  • Člen Poslaneckého klubu
  • Stínový ministr pro místní rozvoj