Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila Vsetín

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila Vsetín

16.12.2016 Pozvání se uskutečnilo na pozvání předsedy podvýboru poslance Petra Kořenka a program byl ryze pracovní. Po uvítání před školou zastupující ředitelkou Ivanou Bednárikovou a poslancem následovalo setkání s pedagogy školy na pracovní poradě.

Mluvilo se o kariérním řádu, zbytnělé administrativě i počtech žáků ve třídách. Pak jednotliví členové doprovodu procházeli své agendy. Paní ministryně se průřezově seznámila s dopady přijímaných právních norem na chod školy. Probírali jsme plán podpůrných opatření IVP, výkazy, dokumentaci k úrazům, úpravy ŠVP a další.

Krátké setkání se žáky, předání dárku pro školní družinu. Paní ministryně zastoupila i učitelku ve výuce ve třídě pro žáky s logopedickými vadami.

Na setkání se zástupci ředitelů, výchovných poradců MŠ, ZŠ, SŠ, ekonomických pracovníků a zřizovatelů se opět hovořilo o možnostech snížení administrativní zátěže. Pro všechny bylo překvapením, že jen cestovní příkaz vyžaduje 8 podpisů vedoucího pracovníka.

Na závěr návštěvy proběhlo setkání se zástupci sportovců. Tématem byla opět administrativa v oblasti získávání finanční podpory ze strany MŠMT.

 

fotogalerie:

 

Mgr. Petr Kořenek

  • Člen Poslaneckého klubu za Zlínský kraj
  • poslanec PS PČ