Měli bychom využit evropský program Horizont 2020

Měli bychom využit evropský program Horizont 2020

14.11.2013 Vnímám stížnosti rektorů pražských vysokých škol na financování vědy. Je pravda, že evropské peníze jsou směřovány spíše do regionů, protože jsou to peníze ze strukturálních fondů, jejichž cílem je vyrovnávání regionálních rozdílů.

Vědeckovýzkumné instituce, které jsou v Praze, neboť jde o špičkové vědecké instituce, by se měly aktivněji ucházet přímo o peníze z Evropské komise, které jsou přímo v evropských programech směřovány do výzkumu a inovací.

Je pravda, že k tomu je potřeba, aby stát a veřejná sféra vytvořily dobré podmínky vysokým školám a podpořila to, co je skutečně významné, výjimečné a excelentní.

Ale proto, abychom dokázali využít evropské fondy pro příští rozpočtové období, tj. na léta 2014 až 2020, navrhuji - a již jsem i navrhla vytvoření pracovní skupiny, jakési tripartity pro vědu, kde budou zástupci vědeckých institucí, hospodářské a vědecké sféry včetně zástupců parlamentů - k využití evropského programu Horizont 2020. Ten je rámcem financování pro podporu vědy, výzkumu a inovací na evropské úrovni.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně Senátu
  • Mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum