Malé ohlédnutí za rokem 2016

Malé ohlédnutí za rokem 2016

29.12.2016 Přiznám se, že jako poslanec Parlamentu České republiky jsem hodně ovlivněn politickým životem v naší krásné zemi. A protože se dlouhodobě věnuji problémům související s bezpečností a obranou, považuji uplynulý rok 2016 za velmi složitý. Přesto si dovolím jedno osobní doznání, a to, že jsem se v květnu dočkal prvního vnuka Dominika, což bylo pro naši rodinu a mě samotného největší událost roku.

Politiku beru jako zaměstnání mnoha řemesel a pouze ten, kdo ji provádí může potvrdit, že spolupráce s lidmi je často velmi těžká a složitá. A to, že za „všechno špatné“ mohou poslanci, politici a politické strany, je jistým fenoménem české, moravské a slezské povahy. To ovšem neznamená, že to je pravda a že je třeba rozlišovat podíl odpovědnosti každého z nás, teď nemyslím pouze politiky, ale všechny občany České republiky.

Uplynulý rok byl ve znamení politické, ekonomické i bezpečnostní stability země. A to přes problémy s nelegální migrací v rámci Evropské unie a oprávněným strachem z teroristických útoků, které se přiblížily k našim hranicím. Přesto bezpečnost našich občanů je zajištěna a je chybou řady nezodpovědných politiků, kteří zneužívají oprávněné obavy spoluobčanů k laciným politickým bodům. Přitom je zřejmé a historická ponaučení ukazují, že rozdělování společnosti nepřispívá k řešení problémů země, ale vede k destabilizaci i ohrožení vlastní bezpečnosti. To, co je třeba, je jednota občanů a větší míra osobní i politické odpovědnosti.

Což si mimo jiné začínají uvědomovat občané ve Velké Británii po Brexitu, kdy dlouhodobě neřešené vnitrostátní problémy byly využity k odporu občanů vůči často byrokratické EU.

A když jsme u bezpečnostních otázek, pak nesmíme zapomenout na stále probíhající boje na východní Ukrajině či neutuchající boj mezinárodního společenství proti bojovníkům ISIL. Ano, je třeba se poučit z příčin těchto i jiných konfliktů, ale zároveň je potřebné nezaměňovat důsledky za příčiny a naopak. A to, co je důležité, je diplomaticky i vojensky usilovat o tolik potřebnou bezpečnostní stabilitu v těchto těžce zkoušených regionech. Tady bych chtěl poděkovat příslušníkům bezpečnostních sborů a ozbrojených sil za zajištění naší bezpečnosti.

Málokdy si totiž uvědomujeme,že svoboda a demokracie není automatická a je často vykoupená i lidskými oběťmi či vysokým nasazením personálních i finančních zdrojů.

V tomto roce bylo dosaženo slušného hospodářského růstu, očekává se vyrovnaný či přebytkový státní rozpočet a naše země se v rámci EU stala premiantem v nízkém počtu nezaměstnaných. Zvýšila se průměrná i minimální mzda, vláda může navyšovat penze nad rámec zákonem stanovených kriterií, zvyšuje se podpora rodin s dětmi i péče o zdravotně hendikepované. Prostě snahou je zvyšovat životní úroveň většiny občanů, rozšířit solidaritu ve společnosti, zajistit kvalitu a dostupnost veřejných služeb. Ano, řada problémů přetrvává a často jejich řešení je z pohledu občana zdlouhavé, ale pozitivní změny jsou patrné a budou pokračovat i v nadcházejícím roce 2017.

Z pohledu občanů , živnostníků i podnikatelů, je třeba zjednodušit legislativu či zajistit spravedlivé podmínky. V tomto roce bylo zavedeno kontrolní hlášení DPH či první etapa EET. Prostě opatření, která mají nastavit jednotná pravidla, mají omezit šedou ekonomiku i daňové úniky. Je třeba si uvědomit, že i v naší společnosti bylo mnoho „černých“ pasažérů, kteří sice využívali veřejných služeb a služeb státu, ale do „společné“ pokladny přispívali méně, než měli. Tím nastavili podmínky, které z pohledu zajištění konkurenceschopnosti nebyly správné a zároveň omezovali solidaritu uvnitř celé společnosti.

Ano, uplynulý rok 2016 přinesl mnoho změn na vnitrostátním i zahraničním aranžmá. Ne všechny změny jsou či mohou být pozitivní, nicméně je především na nás, jak se k nim postavíme či jak jim budeme společně čelit. Tak, jako má každá mince dvě strany, tak také řešení mohou být rozličná. Nicméně zkušenost i historie nás učí, že neexistují jednoduchá řešení či černo bílé vidění světa. Naše země je v současné době oázou stability v srdci Evropy a přejme si, aby jí zůstala i v roce příštím.A k ní můžeme přispět všichni svojí prací, svojí osobní odpovědností i svojí volbou. K tomu nám všem přeji rozumné uvažování, soudržnost, občanskou aktivitu a vzájemnou spolupráci v rodině, na obci i v celé naší společnosti.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR