Má snad mít karta sociálních systémů ještě nějakou budoucnost?

Má snad mít karta sociálních systémů ještě nějakou budoucnost?

13.03.2013 Je to již několik měsíců, kdy předseda vlády Petr Nečas veřejně prohlásil, že projekt karet sociálních systémů (tzv. sKaret) je mrtvý. Svým postojem dal za pravdu názoru ČSSD, která dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že informace poskytované prostřednictvím sKaret jsou v nesouladu s ochranou osobních údajů i na to, že neexistuje zákonné zmocnění, podle kterého by sKarty byly povinné. Po nějaký čas se dokonce zdálo, že myšlenka zrušení sKaret má podporu napříč politickým spektrem. O to více nás překvapil návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který s konceptem sKaret počítá dále.

Každá osoba pobírající nepojistnou sociální dávku nebo příspěvek na péči (dále „oprávněná osoba“) bude muset podle návrhu sKartu převzít, jinak nedostane svou dávku. Oprávněné osoby se však mohou rozhodnout, zdali využijí sKartu rovněž k platebním účelům. Pouze v tomto případě jim krajská pobočka Úřadu práce zprostředkuje výplatu na speciální účet, u kterého je možné využít platební funkci sKarty. V ostatních případech bude výplata nepojistných sociálních dávek a příspěvku na péči probíhat převodem nebo poštovní poukázkou. Související předpisy dnes obsahují rovněž možnost výplaty v hotovosti, což však předkladatelé mění. Návrh výslovně stanoví, že pokud bude výplata dávky probíhat formou poštovní poukázky, musí oprávněná osoba za tuto službu zaplatit.

V obsahové rovině je předmětný návrh lepší než stávající právní stav. Především návrh výslovně stanoví, že si oprávněné osoby mohou vybrat, jakým způsobem bude výplata dávky probíhat, což je positivní. Na druhé straně nevysvětlil předkladatel dostatečně, proč vlastně stále na konceptu sKaret trvá. Více než s věcnou logikou bude snaha ministerstva zřejmě souviset spíše s logikou věci, neboť smlouva s Českou spořitelnou je uzavřená a je nutné ji naplnit. Jak pragmatické! Právě proto předkladatel přistoupil k revizi několika zákonů, a nikoliv proto, že by sKarty představovaly revoluci v dobrém slova smyslu. Oproti stávajícímu stavu jsou sKarty navíc výslovně povinné a v tomto ohledu došlo ke zhoršení současného stavu. Spíše než na výtky ČSSD, Veřejného ochránce práva a sdružení zdravotně postižených osob reaguje novela především na výtky stran Úřadu pro ochranu osobních údajů. To je však málo! Novela se jen tváří, že přináší něco nového a v podstatě se však základní myšlenka sKaret mění jen kosmeticky.

Projekt sKaret je od začátku spojen s podezřením z korupce, oprávněným osobám v podstatě nic nepřináší a proto je logické, aby sKarty byly zrušeny. ČSSD i nadále podporuje senátní návrh, který tento projekt bez náhrady ruší. O návrhu ČSSD se bude jednat na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny. Zkouškou ohněm však zmíněný návrh projde již tuto středu, neboť o něm bude rozhodovat vláda. Na základě vládního usnesení o senátním návrhu se dozvíme, zdali premiér Nečas vzal či nevzal projekt sKaret opětovně na milost a svůj názor (jako již mnohokrát) změnil. ČSSD ve svém názoru zůstane konstantní a projektu sKaret dává jednoznačný STOP.

 

Mgr. Ivana Stráská

  • stínová ministryně práce a sociálních věcí