Lepší stínová vláda než střídání ministrů

Lepší stínová vláda než střídání ministrů

21.02.2015 Stínová vláda ANO? To je pozitivní posun koaličního partnera směrem k odbornosti, který vítáme.

Věřím tomu, že odborné debaty napříč stranami o konkrétních problémech přispějí k hledání těch nejlepších dlouhodobých řešení podporující hospodářský růst a přinášející lidem vysokou kvalitu života. To je dlouhodobým cílem sociální demokracie.

Časté výměny ministrů, protože se jimi stali lidé, kteří na to nebyli připraveni, nejsou ku prospěchu resortů ani občanů. Časté střídání na resortech znamená většinou chaos a zpomalení řešení dlouhodobých problémů, které tato vláda zdědila.

Každý personalista ví, že než se pracovník zorientuje na novém pracovišti a začne podávat skutečně maximální výkon, potřebuje k tomu nejméně šest měsíců, většinou to ale trvá kolem jednoho roku. Personalisté dokonce říkají, že nový (i dobrý) pracovník dosáhne úrovně toho předešlého (i špatného) právě tak za ten rok, protože musí nejdříve získat zkušenost a zorientovat se. Stínovaní je pak manažerskou technikou, která přípravu na zvládnutí odborné agendy a managementu na jakékoliv úrovni značně zkvalitní a urychlí. Jde o nabytí podstatných znalostí a faktů v dané oblasti, o znalost vývoje řešení problémů, prostředí i lidí, bez které je těžké bezchybně řešit operativu, tedy každodenní úkoly, a už téměř je nemožné připravit reálné dlouhodobé strategie.

Současné vedení ČSSD klade proto důraz na práci odborného zázemí strany. V uplynulém období jsme přijali mnohá opatření k jeho zkvalitnění, posílení a propojení na rozhodovací úrovně, kde má sociální demokracie zastoupení.

Jsme si vědomi toho, že to byla mimo jiné práce a program připravený opoziční stínovou vládou sociální demokracie opřenou o naše experty před posledními sněmovními volbami, která umožnila ČSSD rychlé dojednání koaliční smlouvy na programovém základě. Dobrá příprava v rámci stínové vlády také pomohla k formulaci reálného vládního prohlášení. Důkazem užitečnosti dobré přípravy je i stabilita sociálně demokratických resortů a výsledky našich ministrů, za kterými stáli a stojí naši odborníci.

Souboj argumentů s experty jiných stran můžeme jen přivítat. Budou novou výzvou, impulzem k ještě kvalitnější a intenzivnější práci, ve prospěch našich občanů.

 

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • Místopředsedkyně ČSSD
  • Odborná mluvčí ČSSD pro vědu a výzkum