Lékem na neduhy je podpora zaměstnanosti a nových pracovních míst

Lékem na neduhy je podpora zaměstnanosti a nových pracovních míst

09.09.2013 Nová ekonomická čísla za 2.čtvrtletí tohoto roku s meziročním poklesem HDP o 1,3% dokládají neúspěšnost hospodářské politiky v sedmiletém vládnutí pravice. Nezaměstnanost je nejtíživější problém současnosti. Dnes je například ve Zlínském kraji nezaměstnanost 7,6%, z toho 6,8 % absolventů a mladistvých a 13,2% osob se zdravotním postižením. Vysoká je i nezaměstnanost žen. Z tohoto pohledu je nutné nastartovat hospodářský růst, který jediný je schopen vytvořit nová pracovní místa. Zaměstnaný člověk totiž přispívá do důchodového a zdravotního systému, nezatěžuje sociální systém a svojí osobní spotřebou zvyšuje ekonomický růst země.

Aktivní politika zaměstnanosti, obnovení systému pobídek pro zahraniční a domácí firmy, investice veřejného sektoru, podpora exportu českého zboží či podpora osobní a domácí služby jsou tradiční recepty sociální demokracie v boji proti nezaměstnanosti. Rozvoj inovací, zlepšené čerpání evropských strukturálních fondů a posílení ekonomické diplomacie zvýší i konkurenceschopnost naší ekonomiky. Je také třeba podpořit kvalitní domácí zemědělské a potravinářské produkty, živočišnou výrobu i místní zpracovatele dřeva. Máme se o co opřít, ať již je to kvalitní vzdělávání, odbornost a pracovitost našich občanů.

Vytvořením nových pracovních míst se zároveň zlepší životní standard obyvatel, zvýší se motivace občanů aktivně řešit své rodinné problémy a zvýší se daňové odvody fyzických a právnických osob. Zlepší se i postavení OSVČ, kteří poskytují služby občanům. Prosazení a financování dobře fungujícího státu zlepší i kvalitu a dostupnost veřejných služeb. Investice do mladé generace, podpora mladým rodinám a mladistvým se vyplácí a je tou nejlepší důchodovou reformou. To věděly generace našich otců a ví to i ČSSD.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR