Kvalita potravin je stejně důležitá, jako péče o zdraví

Kvalita potravin je stejně důležitá, jako péče o zdraví

26.09.2013 Již můj stařeček, který se dožil vysokého věku říkával, že domácí špek, vajíčka, zelenina, brambory a další výpěstky jsou kvalitní zejména proto, že se nepoužívá umělé hnojivo či krmivo. Nicméně pro zajištění kvality potravin je potřeba vytvořit podmínky, aby tyto kvalitní produkty mohly konkurovat méně kvalitním či dokonce závadným potravinám z dovozu.

ČSSD podporuje kvalitní domácí zemědělské a potravinářské produkty proti dovozům potravin ze zahraničí. Stále se málo hovoří o potravinové soběstačnosti, o zachování zelené nafty pro zemědělce či o podpoře spotřebních družstev pro prodej potravinářských produktů. Stále ve společnosti přetrvává snaha o maximalizaci zisku a minimalizaci nákladů. A pak se na kvalitu potravin málo hledí. Přitom je stejně důležitá jako péče o zdraví. Vždyť kvalitní potravinové produkty spolu s životním stylem ovlivňují naše zdraví i délku našeho života.

Je nutné zavést jasná pravidla a zároveň zvýšit kontrolu obchodních řetězců, aby došlo ke zlepšení kvality potravin a aby se vytvořil větší prostor pro kvalitní české výrobky. Je třeba více pravomocí pro Českou obchodní inspekci, hygienu i celní správu tak, aby se předcházelo prodeji nekvalitních či dokonce závadných potravin. Je třeba také lépe chránit zaměstnance těchto obchodních řetězců před zvůlí majitelů.

Přesto, že si můžeme stále připomínat slogan gastrokritika Maurera: Nejezte blafy, je třeba také kriticky přiznat, že vlivem zvýšení DPH se u nás mnohé potraviny dostaly na úroveň sousedních zemí. Mnoho našich spoluobčanů proto nakupuje levnější a tím i méně kvalitní potraviny. Právě zde je velký prostor pro tolik potřebné kontroly. Nechci připomínat tragickou metylalkoholovou aféru, ale i zde výrazně selhal stát. Prostě prevence a kontroly byly za vlád pravice potlačovány, ať již personální reorganizací či ideou, že vše vyřeší volný trh. A všichni víme, jak to dopadlo. Prostě stát musí zajistit, aby občané dostali za své peníze kvalitní a dostupné potraviny. K tomu slouží nejen represe, ale zejména důsledná prevence.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Kandidát do Poslanecké sněmovny ČR za Zlínský kraj