Kurzarbeit po česku? Nevyřeší zhola nic!

Kurzarbeit po česku? Nevyřeší zhola nic!

25.06.2012 Zavedení tzv. kurzarbeit za podpory pouhých 800 mil. korun bude neefektivní. Vláda se snaží skrze evropské dotace populisticky zavést systém, který je v Německu úspěšný, ovšem záleží na podmínkách, za kterých je aplikován!

Proti celkovému konceptu „kurzarbeit“ jakožto systému, kdy se v nepříznivé době na platy zaměstnanců ve firmách skládají zaměstnavatelé s podporou státu, aby nedocházelo k propouštění a navyšování nezaměstnanosti, nelze nic namítat. Proti uvedení konceptu do praxe ministrem práce a sociálních věcí J. Drábkem již bohužel ano.

Vláda rozhodla vyčlenit na tříleté období dotace z EU ve výši 800 mil. Kč, což dle odborných výpočtů při nastavených parametrech maximální podpory (podpory financování zaměstnanců a nákladů na školící programy) bude moci využít přibližně pouze 1 000 zaměstnanců ročně! Vzhledem k momentální míře nezaměstnanosti a jejímu dalšímu hrozícímu nárůstu jde o zanedbatelnou částku. A národohospodářsky se tím nevyřeší zhola nic.

Jedná se tak o další z neefektivních kroků současného MPSV, kterými se naoko snaží ministr Drábek proklamovat svou bohulibou činnost, aby jak se říká „vlk se nažral a koza zůstala celá“. Proč jinak by ministr Drábek současně zcela zdecimoval investice do aktivní politiky zaměstnanosti. Navíc pakliže se zavede v Česku kurzarbeit nenárokový, otevírá to vrátka pouze dalšímu korupčnímu potenciálu.

ČSSD koncept kurzarbeit podporuje a věří, že by i v českém prostředí mohl prospět za podpory zaměstnavatelů i odborů. Plánované provedení vládou P. Nečase a ministra J. Drábka však odmítá!

 

Ing. Zdeněk Škromach

  • Místopředseda ČSSD a místopředseda Senátu