"Kupte si svého lékaře“ aneb další pokračování plíživé privatizace českého zdravotnictví

"Kupte si svého lékaře“ aneb další pokračování plíživé privatizace českého zdravotnictví

23.07.2012 Z médií jsme se dozvěděli, že od června 2012 začal platit manuál ministerstva zdravotnictví, který upravuje možnost pacientů vybrat si konkrétního lékaře a připlatit si za jeho péči.

Řadový lékař je za pět tisíc korun a primář za patnáct tisíc korun. Účelem tohoto plánu ministerstva zdravotnictví má být, aby si lidé mohli v nemocnici za jasně daných podmínek legálně "koupit" konkrétního lékaře.Tím by se prý vymýtila zavedená praxe obálek a protekce.

Dle některých odborníků je však připlácení za výběr lékaře na hraně zákona. Zavedením tohoto poplatku za výběr lékaře může totiž docházet k porušení ústavního principu rovnosti přístupu ke zdravotní péči. Navíc tento způsob může vyvolat i konflikty mezi samotnými lékaři, jelikož se vytvoří několik kategorii doktorů.

Dle mého názoru je však smyslem tohoto opatření dále podpořit plíživou privatizaci českého zdravotnictví. V roce 2007 vyšla zajímavá studie srovnávající výdaje na zdravotnictví v USA a dalších zemích OECD.  V roce 2004 se v USA vynakládalo na zdravotnictví asi 15% HDP, s tím že míra podílu státního zdravotnictví činila 45%.  V případě ČR tento podíl byl kolem 7% a podíl státního zdravotnictví byl 90% (dnes je tento podíl podstatně nižší).   Pro zajímavost v SRN to bylo 11% vůči 77%.

Z této studie vyplývá jednoduchá závislost, čím větší podíl soukromého zdravotnictví, tím vyšší náklady.  S ohledem na bohatství ČR je zřejmé, že pokud chceme zachovat kvalitní péči pro naše obyvatelstvo, není možné zdravotní péči privatizovat. Prostě bychom to neufinancovali, anebo bychom museli tuto péči výrazně omezit pro většinu obyvatel ČR.

Je to snad záměr dnešní vládní koalice?

 

Mgr. Dana Váhalová

  • Členka Poslaneckého klubu