Kulturní stezky po stopách Cyrila a Metoděje propojí Velehrad s více než deseti státy

Kulturní stezky po stopách Cyrila a Metoděje propojí Velehrad s více než deseti státy

17.12.2014 Putování jako zdroj poznání evropské historie i současnosti. To je hlavní smysl nového projektu na podporu cestovního ruchu, který dnes v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku představily europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) a Martina Dlabajová (ANO, ALDE). Kulturní stezky po stopách Cyrila a Metoděje propojí moravský Velehrad s desítkou evropských států, které unikátní projekt Zlínského kraje podpořily.

Na trase Evropských kulturních stezek sv. Cyrila a Metoděje leží i známá poutní místa, spojená se jmény dvou nejstarších patronů Evropy. Chybět nebude ani italský Řím či řecká Soluň. Dohromady budou stezky měřit více než 7500 kilometrů.

„Vnímání cestovního ruchu je posuzováno hlavně z pohledu jeho důležitého hospodářského přínosu. Kulturní cestovní ruch je ovšem podle mého názoru mnohem víc než to. Evropské kulturní dědictví a projekty Evropských kulturních stezek umožňují vnímat souvislosti, hledat a nalézat společné stopy v historii, a jejich prostřednictvím poznávat a sbližovat různé země, kraje, tradice i současný život. Jsou o porozumění evropské sounáležitosti. Jsem ráda, že se nám proto podařilo představit projekt Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje zde v Evropském parlamentu," uvedla k zahájení výstavy europoslankyně Olga Sehnalová.

Na prezentaci projektu v parlamentu vystoupila také Silvia Costa, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání EP a Michael Cramer, předseda Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP. Projekt uvedla i jeho organizátorka z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová. Spoluorganizátorem je také Zlínský kraj, z něhož obě europoslankyně pocházejí.

„Cyrilometodějská poutní stezka je další příležitostí, jak využít kulturního a historického bohatství Moravy v rámci sítě Evropských kulturních stezek. Ucelený produkt nabídne turistům a poutníkům poznání, zážitky a další služby v garantované kvalitě, stejně jako je tomu v ostatních zemích. Propojení jednotlivých atraktivit a památek přes hranice několika států s podobnou, či dokonce společnou historií podporuje naši snahu o přirozenou evropskou integraci," vysvětlila europoslankyně Martina Dlabajová. „K mým nejoblíbenějším stezkám patří moravská cesta proti proudu času ze Svatého Kopečku přes Svatý Hostýn až na Velehrad, kterou zdolávají poutníci už po staletí," doplnila Dlabajová.

 

O projektu

Cyril a Metoděj, dva z patronů Evropy, přišli na Velkou Moravu ze Soluně před více než jedenácti sty lety. Nyní budou moci jejich stopy následovat i poutníci a turisté, kteří se vydají po jedné z připravovaných Evropských kulturních stezek sv. Cyrila a Metoděje. Právě Velehrad jako starobylé srdce velkomoravské říše je s působením Cyrila a Metoděje na našem území úzce spojen a řadí se tak mezi nejdůležitější evropská poutní místa. V roce 1990 jej navštívil i papež Jan Pavel II.

 

MUDr. Olga Sehnalová MBA

  • Poslankyně Evropského parlamentu