Kůl v plotě v čele ODS

Kůl v plotě v čele ODS

05.09.2012 Předseda vlády a ODS Petr Nečas ve snaze prosadit církevní restituce napsal dne 3. září 2012 do MFD článek – Splácení dluhů. Pan premiér je ve svém svatém boji za církevní restituce ve své vlastní straně docela osamělý.

Skoro jako kůl v plotě a hrozí se toho, že nežene 101 hlasů na přehlasování senátního veta, případně 101 hlasů na přehlasování prezidentského veta. Je mu úplně jedno, že pokud církevní restituce prolomí 25. únor 1948 budou zpochybněna vlastnická práva mnoha aktiv v České republice a státní dluh se nejméně zdvojnásobí. Velmi reálně hrozí, že předseda vlády, která se hlásí k rozpočtové zodpovědnosti, naprosto rozvrátí veřejné finance země a podlomí základy české tržní ekonomiky – stabilitu vlastnických práv.

Ve svém zoufalství se neštítí šíření lží a polopravd o církevních restitucích a z ČSSD dělá posluhovače komunistů, protože věcné debaty podle všeho není schopen a dát záruku panu presidentovi, že nebude prolomen 25. únor 1948 také ne. Smutné.

Pan předseda vlády naprosto pomíjí, že církevní restituce byly prvními restitucemi, které byly provedeny po konci komunistického režimu v Československu. Již v červnu roku 1990 československé církve dostaly většinu far, klášterů a přilehlých pozemků. Tehdy se zdálo, že jim to stačí. Dnes chtějí ještě hospodářských majetek a to především desetitisíce hektarů lesů a polí. Hlavní rozpor mezi vládou a ČSSD je v tom, zda tento majetek mají dostat bez jakéhokoliv omezení (vládní návrh) anebo ve stylu Josefa II, tedy převodem do Církevního fondu, jehož výnosy budou účelově vázány na činnost církví.

Pan premiér se chlubí unikátní dohodou se 17 církvemi, kterou prý není jen tak jednoduché dosáhnout. Při pohledu zblízka ovšem úspěch pana premiéra vypadá trochu jinak. Dokud se jednalo restituce v úzkém slova smyslu, tak zajímaly pouze Římsko-katolickou církev, která měla dostat 99% nárokovaného majetku. Ta ovšem zjistila, že za těchto okolností je v izolaci a tak po nástupu Topolánkovi vlády nabídla dalším 16 církvím podíl na restitucích. To by byl šlechetný a racionální krok, kdyby jej neudělala na úkor daňového poplatníka. Kompenzace za majetek co nelze vrátit byly nafouknuty a z takto vytvořených prostředků dostaly ostatní církve svůj podíl na kořisti a to včetně jedné co vznikla po roce 1989 a jedné co svůj historický majetek dostala plně zpět již v roce 1990. Závěrem: udělat skvělou dohodu se 17 církvemi na úkor daňového poplatníka/státní kasy to zvládne kde kdo.

Dalším mlžením pana premiéra je tvrzení, že vyrovnání s církvemi bude pro stát ekonomiky výhodné a za 50 let na něm vydělá stát 30 mld. Kč. Ten výdělek předpokládá, že stát musí dalších 50 let pokračovat ve stávajícím schématu financování církví a nemůže udělat žádné omezení. To by neměl říkat předseda vlády, která zrušila celospolečenský konsensus o tom, že důchodcům jsou valorizovány důchody, tak aby se jim udržel reálný důchod a v případě růstu mezd/produktivity práce se i o trochu zvedl. Pro začátek by si pan premiér mohl říci, že s církvemi bude zacházet stejně jako s 3 milióny občanů své země – důchodci a pak skutečně výrazně ušetří i bez předražených restitucí. Chvástat se virtuálními úsporami, které vzniknou mezi léty 2045-2055 není důstojné premiéra České republiky.

Velmi trapně působí odvolání se na závěry pracovní skupiny pana ministra Dostála z období 1998-2002. Ten návrh nebyl nikdy schválen ani vládou, ani ČSSD a o parlamentu ani nemluvě. Je zcela přirozené, že vznikají ve státní administrativě různé nápady, ale jiná věc je, když zůstane u nápadu a druhá, když se z toho nápadu má stát zákon, který je předražený a který ohrožuje celý polistopadový vývoj od roku 1989.

Nejlepším výsledkem církevních restitucí pak bude dle pana premiéra odblokování rozvoje 1200 měst a obcí. Blokační paragraf je skutečně neštěstí, které na naše města a obce vrhli zastánci církevních restitucí a pan premiér vlastně říká, že když dostanou svoje, přestanou města dále vydírat. A opět pomlčel o faktu, že existují významně levnější cesty k řešení tohoto problému. Pro obce církevní restituce, pokud budou schváleny, budou znamenat pouze jediné. Získají jednoznačně definovaného vlastníka, od kterého budou moci současné státní pozemky blokované pro církevní restituce koupit. Jenomže nový vlastník – církevní právnická osoba – může mít nerealistická očekávání o ceně, kterou dostane za získané pozemky a slibovaný rozvoj obce se dál nebude konat.

Závěrem svého textu se pan premiér přiznává, že je horší hospodář než pan kardinál Duka. Vzhledem k tomu, že oba stojí včele hierarchických organizací, měl by si pan premiér buď pozvat nějaké odborníky na řízení státu, případně zkusit stáž na Pražském arcibiskupství anebo resignovat.                  

 

Ing. Jan Mládek CSc.

  • Stínový ministr financí