Konzervativní přístup české pravice problémy prohlubuje

Konzervativní přístup české pravice problémy prohlubuje

16.06.2013 Politický boj na české pravici mezi ODS a TOP 09 nezná mezí a v řadě případů končí i osobními útoky mezi nejvyššími představiteli vlády.

To, že vláda problémy neřeší je již každému občanu jasné a že jediným pojítkem vlády je udržet se u moci do řádných voleb v roce 2014. Nicméně nejen v ČR, ale i v řadě evropských zemí, se ukazuje, že konzervativní přístup pravice problémy nejen neřeší, ale je spíše prohlubují.

Konzervativní přístup založený na neoliberální ekonomice nemá zájem o svobodu prostých občanů. Tato politika se scvrkla na svobodu ekonomickou, to je svobodu bohatých. A to přesto, že odpovědnost leží na každém člověku, alespoň co se týká každodenních starostí či volebního rozhodnutí. Přijatá škrt politika přinesla prohloubení státního dluhu, podvázání hospodářského výkonu a zejména zhoršení životní úrovně většiny obyvatel v naší zemi.

Na druhou stranu konzervativní pravice přispěla ještě k většímu bohatství těch nejbohatších, umožnila snadnější privatizaci veřejných služeb, amnestování privatizačních tunelů z 90.let či vládou prosazené církevní restituce. A to vše za prohlubující se nerovnováhy v příjmech občanů. Prostě česká pravice prosadila politiku odtrženou od občanů, která byla zaměřena pouze na ekonomická témata a zájmy globálního kapitálu, zejména finančních institucí.

Nekompetentní zásahy vlády v hospodářské a sociální oblasti přinesly velkou nejistotu většiny občanů v jejich budoucnost, zhoršila se kvalita a dostupnost veřejných služeb, zvýšilo se znechucení lidí politikou a zvýšil se počet spoluobčanů, závislých na státní sociální podpoře. Podtrženo a sečteno, Kalouskova a Nečasova spoluvláda přispěla k devastaci zdravotního a sociálního systému, včetně toho penzijního, zvýšila společenské napětí a zhoršila konkurenceschopnost českého průmyslu v řadě odvětví.

Nekompetentnost, nedůvěryhodnost a zejména nedostatek odborně zdatných lidí na rozhodujících místech státní a veřejné správy bude pozůstatkem této vládní politiky. Kmotrovský a klientský systém, zhoršení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek, bezzubá opatření v neprospěch korupce, daňových úniků a šedé ekonomiky, to vše přinesla fiskální konsolidace prosazená pravicovou koalicí.

Člověk se pouze diví, jak bez uzardění či špetky sebereflexe zůstávají nadále čeští pravicoví politici na pozicích nepřesvědčivého konzervatizmu a velmi problematického neoliberalismu.

Ovšem snad největším problémem je pokles morálky a vzájemné úcty mezi našimi občany. Obrovská nespravedlnost ve společnosti, kterou cítí drtivá většina našich spoluobčanů, se bude velmi těžko napravovat a vyžádá si nejen delší časové období, ale i své více náklady.

A to vše ke škodě rychlejšího rozvoje české občanské společnosti a zejména brzkému zvyšování životní úrovně většiny českých domácností.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu