Kondolence předsedy ČSSD B. Sobotky k úmrtí Jaroslava Krejčího, významného člena ČSSD

Kondolence předsedy ČSSD B. Sobotky k úmrtí Jaroslava Krejčího, významného člena ČSSD

17.02.2014 Ve včerejších ranních hodinách zesnul krátce po svých 98. narozeninách významný člen České strany sociálně demokratické Jaroslav Krejčí.

Právník, ekonom, sociolog, kulturní historik, publicista a emeritní profesor univerzity v Lancasteru. „Sociální demokracie i česká společnost ztrácejí v zesnulém pozoruhodnou osobnost mimořádného záběru etického i intelektuálního a vědce a veřejného činitele mezinárodního věhlasu", vyjádřil se předseda Bohuslav Sobotka.

Medailonek Jaroslava Krejčího:

Syn někdejšího stejnojmenného předsedy protektorátní vlády a profesora ústavního práva na Masarykově univerzitě se narodil 13. února 1916 v Polešovicích u Uherského Hradiště a byl členem České strany sociálně demokratické od r. 1936. Aktivní účastník druhého odboje se stal po válce národohospodářským expertem odborného zázemí tehdejší ČSSD a r. 1947 zpracoval nástin variantního konceptu prvního pětiletého plánu. R. 1947 se habilitoval prací Důchodové rozvrstvení na obnovené Vysoké škole obchodní. Po únoru 1948 působil v Státní bance československé a jako externí spolupracovník Národohospodářského ústavu Hlávkovy nadace. V roce 1954 byl v rámci tzv. boje proti sociáldemokratismu zatčen a v protiprávním procesu nezákonně odsouzen k desetiletému žaláři. Na základě amnestie byl propuštěn v roce 1960. V době Pražského jara byl členem přípravného výboru Masarykova sdružení demokratického socialismu. Po srpnu 1968 emigroval do Velké Británie, kde se r. 1976 stal profesorem univerzity v Lancasteru. Paralelně byl činný i v exilové ČSSD, v níž byl od r. 1976 členem představenstva a od r. 1989 místopředsedou; patřil rovněž mezi její přední programatiky. Jeho vědecký záběr byl mimořádný. Propojen byl tzv. integrovanou společenskou vědou, zahrnující sociologii, politickou ekonomii, politologii a historiografii. Zřejmě i proto mu bylo svěřeno editování sborníku Sozialdemokratie und Systemwandel. Hundert Jahre tschechoslowakischer Erfahrung (1978), který exilová ČSSD vydala ke 100. výročí svého založení. Po roce 1990 působil i v české vědě: přednášel na několika českých univerzitách a působil i ve funkci honorárního ředitele Střediska pro výzkum sociálně kulturní plurality při Filozofickém ústavu AV ČR. Z nepřehledné publikační činnosti zesnulého je nutné upozornit na monumentální syntetickou monografii Postižitelné proudy dějin (2002) a memoárovou knihu Mezi demokracií a diktaturou. Domov a exil (1998 a 2006). V r. 2006 založil Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích podporující badatelskou a publikační činnost v oblasti společenských věd. Česká strana sociálně demokratická ocenila zásluhy zesnulého udělením čestné plakety Josefa Boleslava Pecky-Strahovského při příležitosti 125. výročí svého založení.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Předseda vlády