Kolaps registru vozidel je vážným selháním Nečasovy vlády, které obtěžuje tisíce občanů po celé ČR. ČSSD žádá okamžitou nápravu!

Kolaps registru vozidel je vážným selháním Nečasovy vlády, které obtěžuje tisíce občanů po celé ČR. ČSSD žádá okamžitou nápravu!

12.07.2012 ČSSD považuje za nepřípustné opětovné selhání ministerstva dopravy, které nezvládlo start nového registru motorových vozidel a jehož vinou jsou zbytečně poškozováni tisíce občanů po celé České republice. Je nepřijatelné, aby vláda Petra Nečase opakovaně selhávala v plnění svých základní funkcí a aby její neschopnost komplikovala život veřejnosti.

Nouzové nahrazení nového dosud nefunkčního registru motorových vozidel původním starým registrem považujeme za hrubé manažerské selhání při řízení a přípravě projektu. Nasazování neodzkoušených, ve výběrovém řízení řádně nevybraných systémů, které opakovaně nejsou schopny plnit svou funkci, je navíc nehorázným plýtváním penězi daňových poplatníků.

Plnou odpovědnost za kolaps registru vozidel nese ministr dopravy Pavel Dobeš, který se navzdory opakované kritice a varování z řad ČSSD, úředníků ministerstva vnitra či odborné veřejnosti rozhodl nový, zcela nepřipravený a podivný systém spustit.

ČSSD vyzývá ministra Dobeše, aby provedl urychlené prošetření projektu a vyvodil jasnou personální odpovědnost. Požadujeme, aby odpovědné osoby odešly z funkcí na ministerstvu dopravy. Požadujeme zveřejnění všech smluv ministerstva dopravy s dodavatelem nefunkčního systému, který přišel státní pokladnu na více než 47 milionů korun. Zároveň trváme na tom, aby ministr co nejdříve sdělil veřejnosti, jakým způsobem byl dodavatel vybrán a vyvrátil spekulace o personálním napojení dodavatele na Věci veřejné a okolí bývalého ministra dopravy Víta Bárty.

Ministerstvo dopravy musí urychleně vyčíslit vzniklé ztráty, uplatnit náhradu škody a veškeré sankce vůči dodavatelské firmě! Mrhání penězi za nefunkční IT systémy je pro nás nepřípustné!

Kolabující registr motorových vozidel navazuje na řadu podobných nefunkčních a podezřelých IT projektů typu IZIP, Opencard, systém výplat sociálních dávek či personalisticko-účetní program IMIS ministerstva dopravy v hodnotě několika miliard korun, které byly realizovány za Topolánkovy a Nečasovy pravicové vlády.

ČSSD vyzývá premiéra Petra Nečase, aby se osobně zasadil za prošetření všech těchto podezřelých kauz, včetně registru motorových vozidel. Žádáme premiéra Nečase, aby zajistil, že se podobné kolapsy ve státní správě nebudou opakovat.

 

Mgr. Bohuslav Sobotka

  • Předseda ČSSD
  • Stínový předseda vlády