Koaliční poslanci uznali, že zašli příliš daleko

Koaliční poslanci uznali, že zašli příliš daleko

23.09.2012 „Sociální dávky potřebným. Ne těm, kdo je zneužívají.“ To nám v těchto dnech z billboardů ODS vzkazuje její místopředsedkyně Miroslava Němcová. Voliči chtějí tyto věty slyšet, tak jim je politici říkají. A přitom se tváří, jakoby byli jediní, kteří budou tuto převratnou myšlenku prosazovat. Škoda jen, že nám paní Němcová neprozradila, kdo podle ní ony dávky zneužívá, protože ministr Drábek, kterého jistě nelze považovat za nemístného filantropa, svými kontrolami zjistil zneužití pouze 0,004 % vyplacených sociální dávek!

Od nástupu vlády Petra Nečase jsme totiž svědky drastické redukce sociálních dávek, a pro nějaké zneužívání již opravdu není prostor. O tom svědčí i skutečnost, že na právě probíhající schůzi poslanecké sněmovny koaliční poslanci uznali, že ve svém reformním nadšení zašli v případě redukce sociálních dávek pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi příliš daleko, a v hlasování podpořili návrh poslanců ČSSD, kterým byly tyto dávky vráceny na úroveň roku 2011.                                                                                                                                

Na rodiny pečující o děti se zdravotním postižením dopadla bezohledná opatření vlády Petra Nečase opravdu velmi tvrdě. Nejprve byla schválena nová pravidla pro posuzování zdravotního stavu. Mnoha postiženým dětem tak byl snížen stupeň závislosti, a tím, to se rozumí, podstatně snížen i příspěvek na péči. Poté se nesmyslně zkrátilo období nároku na rodičovský příspěvek ze 7 na 3 roky věku postiženého dítěte, a navíc jej nově bylo možné pobírat pouze tehdy, nebyl-li současně čerpán příspěvek na péči. Řada rodin se zdravotně postiženými dětmi, kterým se rodinné příjmy snížily až o 10 000 Kč měsíčně, se tak dostaly do neřešitelných existenčních potíží. A aby toho nebylo málo, od příštího roku přijdou rodiny se zdravotně postiženým členem a nízkými příjmy o sociální příplatek, který byl bez náhrady zrušen. 

Skupina poslanců ČSSD proto podala návrh novely, kterým vrátila možnost čerpat rodičovský příspěvek na původní stav, tedy do 7 let věku dítěte, a současně opět připustila možnost čerpat rodičovský příspěvek současně s příspěvkem na péči. A tentokrát i koaliční poslanci uznali, že přestřelili, a náš návrh podpořili. 

Pro návrh hlasovala i Miroslava Němcová. Nevím, co bude hlásat příště, ale mohla by si přitom vzít k srdci heslo z billboardů svého stranického kolegy Přemysla Sobotky: „Stop populismu!“

 

Mgr. Roman Sklenák

  • Člen Poslaneckého klubu