Ke Státnímu závěrečném účtu státního rozpočtu ČR za rok 2015 Kapitola 307 - MO

Ke Státnímu závěrečném účtu státního rozpočtu ČR za rok 2015 Kapitola 307 - MO

05.05.2016 Rok s rokem se sešel a jako zpravodaj Výboru pro obranu jsem projednal Státní závěrečný účet státního rozpočtu ČR za rok 2015 Kapitola 307 Ministerstvo obrany. Z pohledu suchých čísel celková výše příjmů činila 4,132 miliard korun, což je 115,14% schváleného rozpočtu. Celkové výdaje činily 47,342 miliard korun, což bylo 96,51%. Podíl výdajů kapitoly 307 na HDP dosáhl 1,05% a podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu činil 3,65%.
Co se týká výše rezervního fondu, ten činil na konci minulého roku 2,546 miliard korun. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let byl k 31.12.2015 7,443 miliard Kč.

Mandatorní výdaje činily 52,66% oproti doporučovaným 50%, ostatní běžné výdaje byly 32,99% oproti doporučovaným 30% a na programované financování byly vyčleněny prostředky ve výši 14,35%. Tady chci konstatovat, že tato částka podle metodiky Aliance a podle zprávy generálního tajemníka NATO činí 11%, a to jsou do této částky započítány i investice z této organizace.
Co se týče početního stavu, pak vojáků z povolání bylo ke konci roku 21 530, což bylo oproti stanovenému limitu o 504 vojáků méně. V rámci zaměstnanců měl rezort 7296, což oproti limitu bylo o 66 osob méně. Celková nenaplněnost systematizovaných míst činila 570 osob.

Z tohoto pohledu se zdá, že rezort „snižuje“ problémy, které objektivně má. Nicméně tomu tak není. 52 rozpočtových opatření MO opět neprošlo garančním výborem, ale pouze výborem rozpočtovým. Před platba za pronájem bitevních letounů Gripen či 90% zálohy na nákup přes alianční agenturu NSPA (NATO Support and Procurement Agency) snížila částku, kterou MO nestačilo v běžném účetním roce proinvestovat. Což svědčí o stále přetrvávajících problémech v akvizičním procesu.

Kritická zpráva NATO poukazuje a to oprávněně na nedostatečný početný stav naší armády. Situace oproti předkládaným informacím je o to horší, že do počtů vojáků se počítají i dispozice, to jsou čekatelé včetně studentů UO či vojáci na mateřské či rodičovské dovolené. Počet těchto dispozic představuje trvale jeden prapor nepoužitelných vojáků. Což zhoršuje již tak špatnou personální situaci v Armádě České republice.

Druhým problémem, na který jsem upozornil se týkal financování v rámci čerpání neinvestičních transferů u příspěvkových organizací MO. Opět je nutno se vrátit ke kritice ze strany Aliance, že nám schází finanční prostředky na nábory nových vojáků či na nákup vojenské techniky. Nárůst peněz pro příspěvkové organizace stoupl mezi lety 2014 a 2015 o 1,33 miliardy korun, z toho nejvíce získala Armádní Servisní p.o. A je otázka, zda by navyšování financí nemělo jít přednostně na zvyšování schopností naší armády, tedy do zvýšení počtu vojáků a do modernizace vojenské techniky.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR