Když chybí práce

Když chybí práce

13.02.2014 Prakticky ve všech zemích Evropy prudce narůstají počty mladých lidí bez práce. V kategorii do 24 let nemůže sehnat žádnou práci v průměru už čtvrtina mladých. V zemích, jako je Řecko či Španělsko, je to již polovina.

U nás je bez práce „pouze" každý pátý mladý člověk, na Ústecku a Karlovarsku ovšem už skoro každý třetí. Různé politické proudy navrhují řešit tento problém řadou opatření. Levice spoléhá na příslušné strukturální fondy, které by měly podpořit tvorbu pracovních míst pro mladé a sloužit k jejich rekvalifikaci.

Pravice chce naopak snížit ochranu zaměstnanců, což má motivovat firmy k náboru většího počtu lidí. Málokdo si přitom klade otázku, proč máme nedostatek placené práce, na což doplácejí v prvé řadě právě mladí, ale také lidé v předdůchodovém věku.

Útlum průmyslu a jeho přemísťování do zemí s lacinější pracovní silou (často mimo Evropu) nebyl doprovázen takovým růstem kvalitních pracovních příležitostí ve službách, jak se očekávalo. K tomu rozvoj automatizace snižuje potřebu živé lidské práce, a to dokonce i té dosti kvalifikované.

Je záhadou, jak by s tím mohla cokoliv udělat pravice. Je přece v zájmu firem, aby nekvalifikovaná práce odešla do lacinějších zemí a práce kvalifikovaná byla vykonávána pokud možno stroji. Oboje snižuje náklady a zvyšuje zisk. Je přece cílem pravice redukovat firmy a osekávat veřejný sektor. Je trochu pokrytecké, tvářit se potom překvapeně, když se fronta lidí bez práce prodlužuje. Pokud by bylo výnosné mladé lidi zaměstnávat, už by jistě všichni dávno zaměstnáni byli.

Problém levice je v něčem jiném. Nestačí řešit důsledky chybějící placené práce, neřeší-li se příčiny.

Je iluzorní pomáhat mladým nezaměstnaným, jestliže se nepodaří zvrátit proces delokalizace práce mimo Evropu a jestliže bude stále výnosnější lidskou práci nahrazovat stroji. A tak jediné, co se pro mladé lidi v kategorii 18- až 24letých fakticky dělá, je jejich masový přesun do poslucháren vysokých škol.

Čím více jich sem na co nejdelší dobu přemístíme, tím níže klesne míra jejich nezaměstnanosti. A pokud si na ně nezaměstnanost počká po škole, je to už vina škol, nikoliv politiků, kteří jsou příliš nemohoucí na to, aby pracovní příležitosti v Evropě udrželi.

Jestliže nám náhodou časem vyroste ztracená generace, budeme aspoň vědět, že za to mohou školy, nikoliv systém, pro který je zaměstnávání lidí jen nepříjemným faktorem snižujícím zisk.

Zdroj: Právo (13.2.2014)

 

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

  • sociolog, filozof, publicista, environmentalista